Türkçe Düşün
İstanbul
P.AZ BULUTLU
32°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Bitkisel Atık Yağ Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bitkisel Atık Yağ Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No 4048
2) İşin Konusu / Nevi / Miktarı 120.000 (Yüzyirmibin) Kilogram miktarındaki “Bitkisel Atık Yağın” satışı
3) Adres Bitkisel Atık Yağların toplanacağı birimler listesi şartnamede belirtilmiştir.
4) Muhammen Bedel 950.000.-TL + KDV
5) Geçici Teminat 28.500.-TL
6) İşin Süresi Sözleşmenin Noterlikçe onaylandığı tarihden itibaren 1 (Bir) yıldır.
7) İhale Tarihi ve Saati 02 Ağustos 2023 Saat: 11:00     
8) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul
9) İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
10) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer            İhale Şartnamesi 500.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İşletmeler Şube Müdürlüğü, Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No:138 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 600 95 00      Fax: 0212 600 95 87
11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı,
12.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).
12.3. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
12.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
    a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
    b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.4.a.) ve (12.4.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
12.5. İmza sirküleri,
     a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
     b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.5.a.) ve (12.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.6.  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
12.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat,
12.8. İhale konu işle ilgili olarak, Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı veya Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi Lisans belgesi,
12.9. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
12.10. Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
12.11. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü, Emlak Şube Müdürlüğü ve Mesken Şube Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Şube Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”
13. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 02 Ağustos 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
17) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
18) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


İLAN OLUNUR.
               

Basın No ILN01863737