ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

İlan şu şekilde;

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1-         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-         ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4-         Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
5-         Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
6-         Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır. 7- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
8- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi 21.12.2022 Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi 10.01.2023
Başvuru Başlangıç Tarihî 21.12.2022 Giriş Sınavı Tarihi 13.01.2023
Son Başvuru Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi
04.01.2023
http://www.sbu.edu.tr/
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi 18.01.2023


İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik
Biyoteknoloji
Araştırma
Görevlisi
5 Eczacılık lisans mezunu olup Farmasötik Teknoloji
programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma Görevlisi
5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programında doktora
yapıyor olmak.
3 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri İç Hastalıkları Hemşireliği Araştırma Görevlisi 5 İç Hastalıkları Hemşireliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Psikiyatri
Hemşireliği
Araştırma
Görevlisi
5 Psikiyatri Hemşireliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5 Gülhane Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Araştırma
Görevlisi
5 Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6 Gülhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Periodontoloji programında uzmanlık yapmış olmak.
7 Hamidiye Hemşirelik
Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Esasları Araştırma
Görevlisi
5 Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik Esasları programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

8
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Araştırma Görevlisi
5
Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup Afet Tıbbı programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
9 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Araştırma Görevlisi 5 Ebelik lisans mezunu olup Ebelik programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

10

Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri


Çocuk Gelişimi
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5
Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olup Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak. İlgili alanda en az 5 yıl çalışmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

11

Hamidiye Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya
Araştırma Görevlisi
5
Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup Tıbbi Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1-         Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2-         Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3-         Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-         Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
5-         İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
6-         Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler
1-         Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir.)
2-         Akademik Özgeçmiş.
3-         Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-         Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.
5-         ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi.
6-         Doktora / Lisans/ Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri (e-Devlet'ten alınabilir) veya Denklik Belgesi (Noter onaylı)
7-         Lisans / Yüksekokul Transkript belgesi. (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi)
8-         Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.
9-         Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
10-       Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.) İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.