ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre  Sakarya Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacaktır.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden


2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini doldurarak bu Ölçütler çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
2- Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini doldurarak bu Ölçütler çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip online başvuru yapmaları gerekmektedir.
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini doldurarak bu Ölçütler çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.
4- Doçent unvanı almış bulunanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
5- Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
6- Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
7- Başvurular on-line olarak ""https://akb.sabis.sakarya.edu.tr"" web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8- Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 

İLGİLİ BİRİM ADET DERECE UNVANI AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Özel Eğitim alanında doktora ve doçent unvanına sahip olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Okul Öncesi Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora unvanına
sahip olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Tarih alanında doktora unvanına sahip olmak. Balkan şehirleri tarihi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Fizik alanında doktora unvanına sahip olmak. Atom ve Molekül Fiziği alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Biyokimya alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora
unvanına sahip olmak. Sözleşmeler Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Felsefe Tarihi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT İslam Mezhepleri Tarihi alanında akademik çalışmalar yapmış
olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora unvanına sahip olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ
FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Yunan Felsefesi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip
olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Endüstri Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERAMİK ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında doçent unvanına
sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
YAŞLI BAKIMI PROGRAMI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Hemşirelik alanında doktora unvanına sahip olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK
DOĞUM KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
1 1 DOÇENT Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Mimarlık alanında doçent unvanına sahip olmak. Proje yönetimi konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Maliye alanında doçent unvanına sahip olmak. Mali hukuk ve vergi güvenliği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Uluslararası ilişkiler alanında doçent unvanına sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Nutrisyon konusunda deneyime sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Nutrisyon konusunda deneyime sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Elektrofizyolojik çalışma-ablasyon konusunda deneyime sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Multipl Skleroz konusunda deneyime sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM
DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Çocuk enfeksiyonu hastalıkları uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR İn vitro fertilizasyon (IVF) deneyime sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Rekonstrüktif ve fonksiyonel üroloji alanında deneyime sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Kranioservikal bileşke cerrahisi alanında deneyime sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Mitral transapikal implantasyon konusunda deneyime sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Nefropatoloji ve transplantasyon patolojisi konusunda deneyime sahip olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.