ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan şu şekilde;

T.C.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
5- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.),
2- Özgeçmiş (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.),
3- 2 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),
4- ALES ve Yabancı Dil Belgesi,
5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti
6- Mezuniyet Belgeleri
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
9- Hitap Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için),
10-Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi.
11-Lisansüstü eğitim yaptığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi başvuruları için)
12-SGK Hizmet Dökümü
**Yukarıda istenen belgelerin e-devletten alınan karekodlu belge olması veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belge olması ve Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

C) SINAV TAKVİMİ

 

Duyuru Başlama Tarihi: 15/12/2022 Giriş Sınavı Tarihi: 12/01/2023
Son Başvuru Tarihi: 29/12/2022 Sonuç Açıklama Tarihi: 19/01/2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 05/01/2023 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: https://ilan.subu.edu.tr

 

ÖE-2022.16 Rektörlük (Kalite Koordinatörlüğü) 1 1 Öğr. Gör. (Uyg. Birim) 50 Endüstri    Mühendisliği    lisans    mezunu    olmak,    Endüstri Mühendisliği  Anabilim  Dalında  tezli  yüksek  lisans  yapmış olmak,  Veri  Analizi  ve  Ürün  Öneri  Sistemleri  konularında çalışmalar yapmış olmak, lisans sonrası Veri Analizi alanında en az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak. Personel    Dairesi
Başkanlığı
0 264 616 01 41
ÖE-2022.17 Rektörlük (Dil Eğitim- Öğretim Uygulama ve
Araştırma Merkezi)
1 3 Öğr. Gör. 50 Türk  Dili  ve  Edebiyatı  lisans  mezunu  olmak,  Türk  Dili  ve Edebiyatı  alanında  tezli  yüksek  lisans  yapmış  olmak,  aynı alanda doktora yapıyor olmak Türk Dili Politikaları konusunda çalışma  yapmış  olmak,   yüksek  lisans  sonrası  yükseköğretim kurumlarında   ders   verme   ve   Yabancılara   Türkçe   öğretimi konularında tecrübe sahibi olmak. Personel    Dairesi
Başkanlığı
0 264 616 01 41
ÖE-2022.18 Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
İlk ve Acil Yardım Programı
1 1 Öğr. Gör. Muaf Hemşirelik lisans mezunu olmak, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, aynı anabilim dalında doktora  yapıyor  olmak,  Tıbbi  Hatalar  ve  Riskler  konularında çalışmalar   yapmış   olmak,   Lisans   sonrası   yükseköğretim kurumlarında  en  az  4  yıl  eğitim  öğretim  deneyimine  sahip olmak. Akyazı        Sağlık Hizmetleri MYO 0 264 616 05 04
ÖE-2022.19 Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
1 1 Öğr. Gör. Muaf Sağlık   Yönetimi   lisans   mezunu   olmak,   Sağlık   Yönetimi Anabilim  Dalında  tezli  yüksek  lisans  yapmış  olmak,  Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Mevzuatı konularında çalışmalar yapmış olmak, lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl eğitim öğretim deneyimine sahip olmak. Akyazı        Sağlık Hizmetleri MYO 0 264 616 05 04
ÖE-2022.20 Sakarya Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı 1 1 Öğr. Gör. Muaf Mekatronik  Mühendisliği  lisans  mezunu  olmak,  Mekatronik Mühendisliği  Anabilim  Dalında  tezli  yüksek  lisans  yapmış olmak,    Otonom    Mimariler    ve    Programlanabilir    Yapılar konularında     çalışmalar     yapmış     olmak,     lisans     sonrası Mekatronik alanında iş deneyimine sahip olmak. Sakarya MYO  0 264 616 04 34
ÖE-2022.21 Sakarya Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 1 1 Öğr. Gör. Muaf Halkla   İlişkiler   ve   Tanıtım   lisans   mezunu   olmak, Pazarlama   İletişimi   ve   Reklamcılık   alanında   tezli yüksek lisans yapmış olmak, Müşteri Memnuniyeti ve E-Ticaret konularında çalışmalar yapmış olmak, Lisans sonrası alanında en az 10 yıl iş deneyimine sahip olmak, yükseköğretim  kurumlarında  ders  verme  tecrübesine sahip olmak. Sakarya MYO  0 264 616 04 34
ÖE-2022.22 Sakarya Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
1 1 Öğr. Gör. Muaf İşletme lisans mezunu olmak, Muhasebe ve Finansman alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, aynı alanda doktora  yapıyor  olmak,  Finansal  Piyasalar  ve  Faizsiz Finansın  Muhasebeleştirilmesi  konularında  çalışmalar yapmış olmak. Sakarya MYO  0 264 616 04 34
ÖE-2022.23 Hendek Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı 1 4 Öğr. Gör. Muaf Elektrik Eğitimi veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak, Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, yüksek lisans sonrası Yükseköğretim   Kurumlarında   en   az   10   yıl   eğitim öğretim deneyimine sahip olmak. Hendek MYO
0 264 616 06 54
ÖE-2022.24 Geyve Meslek Yüksekokulu
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
1 1 Öğr. Gör. Muaf İktisat lisans mezunu olmak, İktisat Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans sonrası bankacılık  alanında  en  az  10  yıl  iş  deneyimine  sahip olmak. Geyve MYO
0 264 616 06 14
ÖE-2022.25 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı 1 6 Arş.Gör. 50 Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak,  Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Sağlık Bilimleri Fak.
0 264 616 05 29
ÖE-2022.26 Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
1 6 Arş.Gör. 50 Peyzaj  Mimarlığı  ya  da  Kentsel  Tasarım  ve  Peyzaj Mimarlığı   lisans   mezunu   olmak,      Kentsel   Mekân Organizasyonu ve Tasarım alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ziraat Fak.
0 264 616 01 95


D) DİĞER AÇIKLAMALAR


1- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir). İlgili birimin yazı işlerine teslim edilmeyen, farklı bir birime veya yere ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. https://ilan.subu.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
2. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında;
a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı Kanunun 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları,
b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanunun 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur.
3. Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

E) MUAFİYET

1- Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız