Sivil vatandaşlardan kimlere aylık bağlanır?

22.07.2019 10:00

2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentleri uyarınca, güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri; İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları; 3713 sayılı Kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde sayılan sivilleri kapsamaktadır.

Hangi Belgeler İstenmektedir?

- İlk müdahale ve hava değişimi raporları,
- Sakatlanma halinde kesin işlemli rapor aslı,
- Ölüm halinde ölüm ya da otopsi raporu,
- Olay esnasında görevli olduğunu gösterir belgeler olay tutanakları,
- Adli makamlarca yapılan soruşturma sonunda alınan karar ya da mahkeme ilamı,
- 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanabilmesi için anılan kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentleri kapsamında, 3713 sayılı kanunun 21. maddesi kapsamında olduğunu kanıtlar belgeler,
- 2330 sayılı Kanun uyarınca aylığı bağlayacak kurumun tespiti için SSK, Bağ-Kur kaydı,
- Nakdi Tazminat Kararı,
- Haber elemanı olarak çalıştığına dair ajan fişi veya kaynak saptama fişi.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır?

Başvurular doğrudan dilekçe ile SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapılabileceği gibi ikamet ettiği il ya da ilçe mülki idare amirlikleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne de yapılabilmektedir.

Dul ve Yetimlere İntikal Eder mi, Ederse Koşulları Nelerdir?

- Eşe aylığın intikalinde herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Eşin iştirakçi olup olmaması aylık bağlama oranını etkiler.
- Kız yetimlere, evli ve iştirakçi olmamaları
- Erkek yetimlere, 18, ortaöğrenimde 20, yükseköğrenimde 25 yaşına kadar, evli olmama, iştirakçi olmama koşulları,
- Erkek yetimin başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede maluliyetin bulunması halinde muhtaçlık koşulu ile yaş kaydı aranmaksızın aylık bağlanmaktadır.
- Anne ve babaya aylık herhangi bir koşul aranmamaktadır.

 Sivil Vatandaşların Aldıkları Aylıklar Hangi Hallerde Kesilmektedir?

- Kız yetimlerin aylıkları evlenmeleri ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve girmesi halinde kesilmektedir.
- Erkek yetimlerin aylıkları ilköğrenimde 18 yaş, ortaöğrenimde 20 yaş, yükseköğrenimde 25 yaşın dolduran, evlenme ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve girmesi halinde kesilmektedir.