İsim seçerken çocuklarda bırakacağı enerjinin göz önünde bulundurulması ve gelecek hayatlarında getiriler sağlayacak olması oldukça önemlidir. Sude ismi günümüzde yaygın olarak kullanılan önemli isimlerden sadece birisi. Anlamları ile isimlerin özdeşleşmiş olması çocukların isimlerini taşıyabilmeleri için oldukça önemli.

Sude isminin anlamı diğer isimlerin anlamlarında da olduğu gibi birden fazla anlam ile karşımıza çıkabilmekte. Özellikle TDK’ye göre farklı anlamlara sahip olan Sude ismi, karakteristik olarak kişiye canlılık ve berraklık katması ile bilinmekte.

Sude ismini çocuklarına koymak isteyen pek çok ebeveyn ismin kuranda geçip geçmediğini de merak etmekte. Sude ismi kuranda geçmiyor ancak ismin kullanılması konusunda engel teşkil eden bir durum bulunmamaktadır. Bu nedenle Sude ismini kullanmak caizdir.

Etnik kökeni açısından anlamlarında güzellemeler bulunan Sude ismi, özellikle süslülük ve renklilik açısından Farsça dan kazandığı isim etkilerine sahiptir. Sude isim analizi nedir?

Sude

Sude İsminin Anlamı

Sude isminin anlamı nedir? Sude isminin anlamı diğer isimlerde de olduğu gibi birden fazla anlama sahip olarak karşımıza çıkabilmekte. Her anlamı ile yüksek enerjiye sahip olan isim, sahiplerine yüksek enerji ve odaklanma becerisi sunabilmekte.

TDK’ye göre Sude isminin anlamları şu şekilde karşımıza çıkmakta;

·         Mutlu,

·         Su gibi parlak ve berrak,

·         Sürmeli ve boyanmış kimse, renkli kişilik,

·         Sürülmüş tarla gibi ilmek ilmek işlenmiş.

Gibi anlamları taşıyabilmekte. Özellikle parlak ve berrak bir gelecek amaçlanarak Sude isminin koyulması doğru olarak kabul edilebilmekte. Çocuklara isim seçerken isimlerin sahip olduğu enerjilerin göz önünde bulundurulması oldukça önemli.

Özellikle dini açıdan isimlerin Kuranda geçmesi daha önemli olurken kimi zaman kuranda geçmeyen isimlerin de kullanılma konusunda engeller oluşturmaması gerekmektedir. Sude ismi kuranda geçmemesine rağmen kullanılmasında herhangi bir engel sunmamakta bu nedenle Sude ismini rahatlıkla kullanmak mümkündür.

Kız çocukları için en iyi isimler listesinde de karşımıza çıka Sude, berrak kişilik ve parlak olma açısından oldukça önemlidir. Berraklık kişilik olarak saflığı ve doğallığı temsil ederken parlak olmak çalışkanlık ve vazgeçmeme anlamalarını taşımaktadır.

Sude ismine sahip olanların renkli kişiliklere sahip olması ile birlikte de toplum içinde çabuk kabul gördükleri bilinen bir gerçek.

Sude İsminin Kökeni ve Etimolojisi

İsimlerin kökenine sahip olmak ve etimolojik açıdan incelemek oldukça önemli. Özellikle çocuklarına bazı dillerdeki isimleri vermek istemeyen ebeveynlerin tercih ettiği etimolojik inceleme ile birlikte bir ismin hangi kökene ait olduğunu anlamak mümkündür.

Sude ismi kuranda geçmemesi ile dikkat çekmekte. Etimolojik açıdan incelendiğinde ismin kökeninin Farsça dan geldiğini görmek mümkündür.

Her ne kadar isim kuranda geçmiyor olsa da Arap kültüründe, İran ve genel anlamı ile orta doğu bölgelerinde Sude ismi sıkça kullanılmaktadır. Özellikle ülkemizde de Sude ismi son zamanlarda hızla artış gösteren önemli isimlerden birisi olarak karşımıza çıkmakta.

Anlamları açısından sıkça tercih edilen Sude ismi, parlak ve geleceği açık anlamları ile de dikkat çekmekte.

Kökeni açısından dilimize bazı anlamlarını değiştirerek getirmiş olsa da genel anlamları ile bakıldığında yüksek enerji sağlayabilecek anlamlara sahiptir. Farsça dan dilimize geçen isim geçişi ile birlikte bir tek “Sürmeli, Boyalı ve Süslü” anlamlarını kaybetmemiştir.

Farsça da Sude isminin anlamı nedir? kimi zaman merak edilmekte. Sude isminin dilimizdeki anlamlarını kazanmasındaki en büyük etki kökeni olan Farsça dan dilimize geçiş sürecidir.

Dilimize geçişi ile birlikte bazı anlamları sadeleşmiş olsa da ismin Farsça da anlamları şu şekilde karşımıza çıkmakta;

·         Sürmek,

·         Sürülmüş

·         İşlenmiş toprak,

·         Boyanmış,

·         Sürmeli olan,

·         Renkli ve berrak.

İsmin kökeni ve etimolojisi açısından da sağladığı enerji;

·         Çalışkanlık,

·         Kararlılık,

·         Sakinlik,

·         Berraklık,

·         Dayanıklı.

Yönündedir. İsimlerin kişisel gelişim üzerinde de önemli etkilere sahip olduğunu göz önünde bulunduracak olursak Kız çocuklarına konulabilecek en iyi isimler listesinden Sude ismini seçmek doğru bir karar olacaktır.

Sude İsmine Alternatif İsimler

Sude isminin anlamı nedir? sorusu ebeveynler tarafından sıkça sorulmakta ancak bunların yanı sıra Sude ismine alternatif isimler ve hatta Sude ismi ile yakışan isimler araması da sıkça yapılmakta.

Sude ismine ikinci isim olarak da konulabilecek olan isimler alternatif olarak da kullanılabilmekte. Sude ismini doğrudan kullanmak istemeyenler benzer anlamlara sahip olan diğer isimlerden de yararlanabilirler.

İsimler kelime anlamları olarak kimi zaman farklılıklar gösteriyor olsa da enerji ve uyum açısından Sude ismine alternatif ve uyumluluk sağlayabilir.

Buse İsmi: Öpücük ve tebessüm anlamlarına gelir. Sude ismi ile uyumlu olmakla birlikte mutluluk enerjisini aktarır.

Sena İsmi: Sena ismi telaffuz açısından Sude ismine alternatif olabileceği gibi ek isim olarak da kullanılabilir. Övgü ve şimşek sonrası çıkan parıltı anlamlarına gelir.

Sudan İsmi: Sude ismine benzer anlamı ile dikkat çeken isim su gibi, parlak ve berrak anlamlarına sahiptir.

Asude İsmi: Telaffuz açısından ve anlam açısından Sude ismine benzeyen Asude ismi, sessiz ve sakinlik anlamlarına sahiptir.

Çocuklara isim seçerken enerji ve ismin ağırlığını göz önünde bulundurmanız gelecekteki başarılarını bile etkileyebilmektedir bu nedenle hafif anlamlara sahip olan ve enerji açısından destek sağlayacak isimleri seçmek en doğrusu olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi