Tarımsal alanlarda yangınlar ve yaklaşan yangın sezonu

22.06.2022 10:00

Düziçi 10 dönüm, Diyarbakır 500 dönüm, Mardin 85 dönüm, Aydın 35 dönüm, Osmaniye 300 dönüm, Tekirdağ 50 dönüm, Bursa 50 dönüm, Gaziantep 70 dönüm, Muğla 30 dönüm, Mersin 12 dönüm, Şanlıurfa 80 dönüm, Gaziantep 15 dönüm, Manisa 2000 dönüm. Bunlar son 1 ayda yanan ekili alanların haber olanlarından örnekler.

Türkiye buğday ekim alanının 2019-20 sezonu için 68.5 milyon dönüm olduğu düşünüldüğünde yanan alanlar toplam ekili alanın çok küçük bir parçası olarak nitelendirilebilir. Ayrıca buğday için hasat zamanının gelmesi de riski azaltıyor. Buğday için durum bu iken buğday dışındaki tarımsal ekili alanlarda da yangın riskleri olabilecektir.

Geçtiğimiz yıl yoğun bir şekilde yaşanan orman yangınları, üzerine Economist dergisinin kapak resmindeki taneleri kuru kafadan buğday başakları, Ukrayna’daki buğday hasadında savaş kaynaklı düşüşler ve orada yanan buğday depoları, üzerine de tarla yangınlarını duyunca alarm zilleri çalıyor. Bu manada yangın sezonu başlamasından ötürü azami dikkatin tarlalarımıza da gösterilmesi gerekiyor.

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamalarına göre 55 helikopter ve 20 uçak kiralandı. Bu adetler, geçen yılın 3 katı helikopter 6 katı uçak sayısını ifade ediyor. Ayrıca izleme amaçlı İHA’ların adedi de 4’ten 8’e artırıldı. Bunun yanında ek rezerv olarak da 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA’nın hazırda bekletildiği belirtildi.

ların söndürülmesinde asıl gücün kara ekipleri olduğunu belirtiyor. Bu anlamda 4500 kara aracı ve ek olarak da 2500 civarında rezerv araç envanterde yer alıyor.

İklim değişikliği yangınların artmasında önemli bir rol oynuyor. Birlemiş Milletler açıklamalarına göre 2030’a kadar %14, 2050’ye kadar %30 oranında yangınlarda artış beklenebilir. Ormanların azalması ısınmada çığ etkisi de yaratabilir. Bu nedenle orman yangınlarının engellenmesi, yangın alanlarının rehabilite edilmesi, yeni ormanların kurulması kritik. Orman yangınlarının etkilerinin az olması için erken müdahale önemli. Hem yangının söndürülmesi hem de sabotajlarda yangını çıkaranın bulun- ması için! Bu anlamda 177 ve 112 acil durum numaralarından orman yangınları ile ilgili ihbarlar yapılabileceğini hatırlatmak isterim. Yangın ihbarı bir vatandaşlık görevidir.

Tohumlar fidana

Fidanlar ağaca

Ağaçlar ormana

Dönmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara

Örtüdür toprağa

Can verir doğaya

Ormanlar yurdumda

Bir tek dal kırmadan

Ormansız kalmadan