Örnek No:55*

T.C.ÇATALCAİCRA DAİRESİ

2021/106 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/106 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
İstanbul İli, Çatalca İlçesi Çiftlikköy Mahallesi 257 Ada 10 parsel üzerinde alt katı dükkan iki katlı ev ile arsası bulunan, 439,18 m2 yüz ölçümlü, 3/20 hissesi için yapılan inceleme sonucunda, Parsel üzerinde Fen bilirkişisinin krokilt raporunda (A) harfi ile gösterilen 2 katlı 95,63 m2 taban oturumlu bir bina mevcut olup, Zemin katının dükkan üst katının konut olarak kullanıldığı görülmüştür. Dava konusu olan taşınmaz dıştan Sıvalı ve boyalıdır. Çatı ahşap, çatı örtüsü kiremittir. Yaklaşık 35 yıllık bir binadır. Çerçeveler aliminyum doğramadır. (B) harfi ile gösterilen 2 katlı 125,67 m2 taban oturumlu yığma kargir bina mevcuttur. Zemin katı dükkan üst katı konut olarak kullanılmaktadır. Dıştan sıvasız ve boyasızdır. Çatı mevcut değildir. Yaklaşık 40 yıllık binadır. çerçeveler PVC doğramadır.
Yüzölçümü : 439,18 m2 Hissesi 3/20
İmar Durumu: İlgili taşınmaz ile alakalı olarak Çatalca Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün 22/03/2021 tarih ve E-5351 sayılı yazısında beliritiği üzere ;Çiftlikköy Mahallesi 257 Ada 10 parsel sayılı taşınmaz; 19.02.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çiftlikköy Uygulama imar Planında kAKS:0.50 H:12.50 mt, ayrık nizam 4 kat uygulama koşuluna tabi konuttticaret alanında Kalmakta olup, yol alanına terki bulunduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 446.744,00 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:02

23/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01915959