Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışmayla, 12. Kalkınma Planı, ulusal politika, stratejiler ve milli teknoloji hamlesiyle uyumlu, ileri ve bağımsız teknolojilerin üretilip kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Akıllı şehirlere yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenen planda, 12 misyon alanı, 4 stratejik amaç, 10 stratejik hedef, 30 eylem ve 271 üst seviye uygulama adımı yer alıyor.

Planla, akıllı şehir uygulamalarıyla ekonomik kalkınma desteklenecek, yerli ve milli akıllı şehir teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak, iklim değişikliği ile mücadelede akıllı şehir çözümleri kullanılacak, akıllı şehir uygulamalarıyla şehirlerin dirençlilik seviyeleri artırılacak.

Thumbsbc053789176A9D 120120243F201537
"KENTE KATKIM PORTALI" OLUŞTURULACAK

Taslağa göre, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı oluşturmak amacıyla yerel yönetim bütçesi gibi gelir-gider verilerinin yayınlanacağı "Kente Katkım Portalı" oluşturulacak.

Şehir içi akıllı ulaşım uygulamaları ve "Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu" yaygınlaştırılarak sürdürülebilirliği sağlanacak.

Sıfır Atık Projesi de "Akıllı Şehir" uygulamalarıyla geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

81 İLDE AKILLI ŞEHİR DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANACAK

81 ilde akıllı şehir dönüşümü sağlanacak, model akıllı şehirler inşa edilecek, güncel akıllı şehir teknoloji eğilimlerinin sürekli takibine ilişkin "Akıllı Şehir Teknoloji Radarı" tesis edilecek. Bu sisteme ilişkin gerekli teknik mekanizmalar hayata geçirilecek.

Ayrıca şehir içi ulaşım analiz platformları geliştirilerek, kazaların ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Eylem planıyla belediyelerin ulaşım planlamasına yönelik kapasitelerinin artırılması da hedefleniyor.

AKILLI OKUL VE HASTANE YAYGINLAŞTIRILACAK

Akıllı şehirlere yönelik uluslararası işbirliğinin artırılması için çalışmalar yapılacak. Akıllı şehir alanında Türkiye'deki başarılı şehirlerin markalaşması, uluslararası platformlarda tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Şehir sakinlerini bilgilendirici ve yönlendirici, sektörel bazlı akıllı uygulamaların geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek, "akıllı okul", "akıllı hastane", "akıllı havaalanı" ve "akıllı kamu binaları" uygulamaları geliştirilip yaygınlaştırılacak.

Kaynak: AA

Editör: Bilge Güler