TBMM’den 'Doğu Akdeniz' için ortak bildiri

Meclis'teki 4 Parti, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarıyla ilgili ortak bildiri yayınladı. Devletimizin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarını doğru ve yerinde buluyoruz.

TBMM’den 'Doğu Akdeniz' için ortak bildiri
18.07.2019 17:47

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramasıyla ilgili olarak Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin uluslararası hukuka aykırı olarak aldığı yaptırım kararına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte TBMM'de Grubu bulunan dört siyasi ortak bildiri yayınladı.

TBMM'de Grubu bulunan dört siyasi parti tarafından imzalanan bildiride “ AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını yok saymaya yönelik bu kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu, Doğu Akdeniz’de Türk Milletinin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yürütülen her politik girişimin, aldığı her tedbirin, attığı her adımın sonuna kadar desteklendiği” ifade edildi.


Ortak bildiride, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi Kararının uluslararası hukuka uygun olmadığı belirtilerek, AB uluslararası hukuka riayet etmeye, hakkaniyetli ve tarafsız olmaya davet edildi.

TBMM’de Grubu bulunan dört partinin imzaladığı ortak bildiride “ Kıbrıs Rum tarafının hidrokarbon faaliyetlerine tek taraflı ve yasadışı olarak uluslararası petrol şirketlerini dahil ettiği, bu konuda Rum tarafına destek veren ülkelerin Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını yok sayma girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı ve beyhude olduğu, bölgenin toplumsal ve politik gerçekliği ile çelişki içinde olduğu yer aldığı” ifade edildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesinin doğru ve yerinde olduğu bildirilen bildiride “ Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu” bildirildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bölgesel adalet ve hakkaniyet temelinde paylaşımın sağlanmasından yana olduğu belirtilerek “ Türkiye’nin bu çerçevede Türk Milletinin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yürüttüğü her politik girişimin, aldığı her tedbirin, attığı her adımın sonuna kadar desteklendiği, her hal ve şartta bu ortak duruşun kararlılıkla devam edeceği” bildirildi.

Yorumlar