T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/230 Esas

Davacı, Murat Tahmaz İle Davalılar , Bülbül Sayın, Hamdiye Yıldız, Metin Tahmaz, Murat Tahmaz, Osman Tahmaz, Şaban Yıldız arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 13/09/2023 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK md. 147. Maddesi gereğince davaya yokluğunuzda devam edileceği, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
İlgili: Hamdiye Yılmaz, 68***02 T.C kimlik numaralı, Sadık ve Fatma kızı, 10/05/1983 doğumlu,

#ilangovtr Basın No ILN01821502