T.C. BAKIRKÖY 13. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/875 Esas

İLAN

Davacı , MUKADDES AYVAR ileDavalı , ALAATTİN AYVAR tarafından aleyhine "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davası" açıldığı, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren "Cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneğini (HMK 129) dava dilekçesinin kendinize tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127); geçerli bir özrünüz olmaksızın belirlenecek gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz (HMK 147)ihtar olunur. ,"şerhi ile,
-06/06/2024günü saat 09:30'da ön inceleme duruşması yapılacağından "HMK. 139. md uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, süresi içinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği” ihtar olunur." şerhi ile ön inceleme duruşma gününün aşağıda kimlik bilgileri bulunan davalı ALAATTİN AYVAR'a ilanen tebliğ olunur.20.02.2024

#ilangovtr Basın No ILN01988286