T.C. BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/269 Esas 15/09/2023
Davacı , AYİŞE TATLI tarafından davalılar ENDER KIZILKAYA ve TÜLAY KIZILKAYA aleyhine Velayetin Kaldırılması talebiyle açılan davanın, dilekçe ve dava gününün davalılara bütün çabalara rağmen tebliğ edilememiş olması sebebiyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş bulunmakla,
Davacının, dava dilekçesinde, küçük torunu Toprak Doğa Kızılkaya'nın anne baba üzerindeki velayetinin kaldırılmasını talep ettiği, Davalı ENDER KIZILKAYA ve TÜLAY KIZILKAYA'nın, 15/12/2023 günü saat 09,35'de mahkememiz salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunması, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, davaya cevap verebilecekleri,davaya cevap vermedikleri takdirde, iddiaları inkar etmiş sayılacakları, HMK.nun 318 .Maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte, tüm delillerini açıkçave hangi vakıanın delili olduğu da belirterek bildirmeleri, ellerinde bulunan delillerinidilekçelerine eklemeleri ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermelerinin zorunlu olduğu, duruşmada hazır bulunmadıkları veya bir vekil tarafından temsil edilmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarına devam edilip hüküm verileceği, yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ilanen tebliğolunur.

#ilangovtr Basın No ILN01896559