Osmanlı Arşivine Nasıl Ulaşabiliriz?

Osmanlı arşivlerine internet sitesi veya e-Devlet üzerinde erişim sağlanmaktadır. Devlet arşivlerine erişebilmek için Belge Tarama Sistemi BETSİS'e girmek ve üye olmak gerekiyor. Arşivler kamu hizmeti olarak halka açıktır. Fakat, belgelerin bazıları erişim kısıtlamalarına tabi olabilir.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren merkez ile taşra arasındaki yazışmalar, Osmanlı coğrafyasında 40 devletin tarihine ait kayıtlar, Cumhuriyetin sosyal, iktisadi, idari, kültürel tarihine dair sayısız belge bulunuyor.

Osmanlı Arşivlerine, Devlet Arşivleri internet sitesi veya e-Devlet üzerinde erişim mümkündür.  BETSİS Belge Tarama Sistemine girmek için üye olmak gerekir. Arşivden faydalanmak için araştırmacı olma mecburiyeti yoktur. 

Resized 2D44B 1119 Tur Picture 20200201 20598820 20598819 Kapak

Osmanlı Arşivi şu an nerede?

Daha önce İstanbul’da Babıali ve Sultanahmet’teki binalarda  hizmet veren Osmanlı Arşivi 2013 yılı Haziran ayından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılış gerçekleştirilen Kağıthane’deki  modern arşiv külliyesine taşınmıştır. 

Osmanlı arşivlerinde ne var?

Osmanlı Arşivinde, Osmanlı Devleti’ne ait yaklaşık  95 milyon belge ve 400 bin defter yer almaktadır.

Osmanlı arşivlerinde; devlet belgeleri, diplomatik yazışmalar, mali belgeler, Divan-ı Hümayun defterleri (Bakanlar Kurulu Kararları), mazbatalar, kanunlar ve benzeri devlet evrakı  saklanmaktadır. 

Emekliye ayrılan Uluçalireis Denizaltısı ziyarete açılıyor Emekliye ayrılan Uluçalireis Denizaltısı ziyarete açılıyor

Arşiv rehberi; https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/MicroSiteler/Osmanli_Arsivi/Osmanli_Arsivi_Rehberi.pdf

Editör: Sema Ünal