T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36113605-2023/242-Ceza Dava Dosyası

İLAN VARAKASI
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 03/10/2023 tarihli karar ile Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş mahkememiz kararıtüm aramalara rağmen sanıkKadir ve Vahide oğlu1982 d.lu TAMER YALÇIN a tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.16.02.2024

#ilangovtr Basın No ILN01988178