İLAN VARAKASI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/437 Esas
KARAR NO : 2023/210
MÜŞTEKİ : YUSUF ÜNAL, Halit ve Hanife oğlu, 15/03/1987 KARGI doğumlu, ÇORUM, KARGI, Gökçedoğan mah/köy nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ : 01/07/2015
SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
KARAR TARİHİ : 08/02/2023
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Müştekinin şikayeti hakkında hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonunda, Sanıklar hakkında 08/02/2023 tarih 2021/437 Esas 2023/210 Karar sayılı hükmü ile sanıkların dolandırıcılık suçundanCMK 223/2-a maddeleri uyarınca Beraatine dairkarar Müştekinin yokluğunda veifadesinde bildirdiği adresine ve Yurt dışı adresinetebliğ yapılmış ancak tebligatlar işlemsiz olarak döndüğünden 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekce ile veyamahkeme zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirilmek suretiyleayrıca mahkememize gönderilmek üzere, başka bir yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine veya cezaevinde olunması halinde Cezaevi müdürlüğüne verilecek dilekçe ile mahkememize İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere,aksi takdirde İstinaf Yoluna gidilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01948789