T.C. GAZİOSMANPAŞA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2023/367 Esas - 2023/635

T.C. GAZİOSMANPAŞA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2023/367 Esas
KARAR NO : 2023/635
HAKİM : Deniz ERTÜRK 215466
C. SAVCISI : Fatih DERE 198783
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : ŞükrüAVCI 62860
SANIK : XINGYONG ZHAO, X ve X oğlu, 15/05/1973 ÇİN HALK CUMHURİYETİ doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
SUÇ TARİHİ : 02/12/2022
ASIL KARAR TARİHİ : 13/12/2023
EK KARAR TARİHİ : 15/01/2024
EK KARAR TÜRÜ : Basınilan
Sanık Xıngyong ZHAO hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan sonuç olarak 4 Yıl 2 AyHapis;
Yukarıda karar özeti yazılı Kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ilanı, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesiilgili Ceza Dairesi nezdindeİstinafedilebileceği ilanen tebliğ olunur. 15/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01968350