T.C. İSTANBUL 17. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40095668-2022/107-Ceza Dava Dosyası
Konu : Onur DEMİRCAN
Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme suçundan; Ümit ve Şerife oğlu, 25.05.1997 Bakırköy doğumlu Onur DEMİRCAN hakkında açılan dava sonucunda Mahkememiz tarafından 124.400,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, kararın müşteki vekili tarafından istinaf edildiği, sanığın adreslerinde bulunmaması nedeniyle, gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilemediği, başkaca tebliği mümkün kılan bir adresinin olmadığı anlaşılmakla;
1-7201 Sayılı Kanunun 29. Ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 03.10.2023 tarih, 2022/107 Esas - 2023/124 Karar sayılı gerekçeli kararının ve müşteki vekili Av. Müslüm Yağız ULUCA'nın istinaf başvuru dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ve istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına, Hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle karara karşı İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, CMK 'nın 277/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 7 gün içerisinde istinafa cevap dilekçesinin verilebileceği, vermediği taktirde CMK 'nın 277/2 maddesi uyarınca cevap süresinin bitimiyle dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/12/2023

#ilangovtr Basın No ILN01959521