T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.35906932-2023/339-Ceza Dava Dosyası 05.03.2024

Mahkememizin yukarıda 2023/339 Esas ve 2023/317 Karar numarası yazılı 19/10/2023 tarihli ilam,katılan Hüsamettin HAYTA'ın şikayeti bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Menderes ÇELİK hakkında Mahkememizce verilen 3 yıl1 ay 15 gün ve 12.280,00 TL adli para cezası verilmiş olup, Mahkememizce verilen kararın Saim ve Fatma oğlu 05/02/1969 Kadirli doğumlu, Osmaniye ili Sumbaş ilçesi Esenli Mahallesi nüfusuna kayıtlı katılan Hüsamettin HAYTAtüm aramalara rağmen bildirmiş olduğu adreslerden bulunarak Gerekçeli Karar, temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi Gereğince hüküm Gerekçeli Karar, katılan Hüsamettin HAYTA'ya müşteki Kuveyttürk Katılım Bankası vekili İbrahim MUTLU tarafından verilen temyiz dilekçesi ve Gerekçeli Kararın YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEN VE İNTERNET SİTELERİNDENİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01997852