T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2021/3
KARAR NO : 2023/346
Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2023 tarihli ilamı ile TCK 142/1-e.Maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Muharrem ve Nebahat oğlu,Kırklareli, Babaeski, Karahalil Nüf. Kayıtlı, 22/06/1989 Doğumlu, Sanık OSMAN SELÇUK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Sanık Cengiz KARAÇİL'in istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Sanık Cengiz KARAÇİL'in istinaf dilekçesinde özetle; Hakkında verilen kararı istinaf ettiğini ifade etmiştir.
İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL (İSTANBUL) GAZETELERİNDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Hükmün tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10/05/2023

#ilangovtr Basın No ILN01830665