T.C.İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/59 Esas 13/04/2023 Konu : İLAN METNİMahkememiz 2023/59 Esas, 2023/125 K. Sayılı dosyada yapılan yargılama sonucunda davanın kabulü ile; Amasya ili Amasya Merkez ilçesi Dere mahallesi cilt no:2 hane no:221 BSN:12 nüfusa kayıtlı 16981406724 T.C. Kimlik numaralı, Aycan ve Meryem Kızı 06/07/1989 doğumlu, SULTAN BAŞARAN nüfus kayıtlarında "SULTAN" olan ismininyanına ek olarak "DEFNE" ismi eklenmeksuretiyleisminin"SULTAN DEFNE" olarak nüfus kaydına TASHİHEN TESCİLİNE, karar verilmiş olup ilan olunur. 13/04/2023

#ilangovtr Basın No ILN01819436