T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/629 Esas

DAVALI : NILUFAR KHALIMOVA Sünbül Efendi Mah. Hacı Piri Sok. No:134/3Fatih/ İSTANBUL

Davacı Cebrail POLAT tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Cebrail POLAT tarafından aleyhinizde çekişmeli boşanma davası açıldığı anlaşılmış olmakla,
HMK. 122. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01980871