İLAN

T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/407 Esas
DAVALI : PUYA MILANI ZADEH Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi, Melisa Sokak, No: 12/1, İç Kapı No: 6 Bakırköy/ İSTANBUL
Davacı , PANTEA ZARRINFAR ileDavalı , PUYA MILANI ZADEH arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli) davası nedeniyle;
Davacı PANTEA ZARRINFAR tarafından aleyhinize yabancı mahkeme kararının tanınması talebiyle dava açılmıştır.
Durusma Günü: 09/11/2023 günü saat:10.16'da yapılacak duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, yokluğunuzda diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, bu tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde delillerinizi sunmanız, başka yerden gelecekdelillerin mahkemece temin edileceği yerleri bildirmeniz, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK 122. Md. Uyarınca cevap verebileceğiniz hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01923768