T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İLAN

DOSYA NO: 2017/18 Esas

KARAR NO: 2023/282

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 05/05/2023 tarihli ilamı ile TCK 'nun 220/2 maddesi uyarınca beraat ve7258 Sayılı Ya5/1-c maddesine aykırılıktan mahkumiyetine ancak 5271 Sayılı CMK nun 231/5 maddesi uyarınca 5 YIL SÜREYLE HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ökkaş ve Nuriye oğlu, Kilis 01/01/1985 doğumlu, ÖKKEŞ TUFAN yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı ile katılan kurumlar tarafından ayrı ayrı ibraz edilen istinaf başvuru dilekçeleri ve nihai karara itiraz dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde beraat kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu, HAGB kararı yönündenİstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde İTİRAZI kabil olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde verilen hükmün kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01994888