T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/446 Esas

KARAR NO : 2023/458

Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Hasan Hüseyin ve Hacer oğlu, Kahramanmaraş 11.03.1979 doğumlu, Kahramanmaraş, Onikişubat, Mağralı mh/köyü nüf kayıtlı Alpaslan KOCA hakkında mahkememizin 30.11.2023 tarihli ilamı ile TCK 142/1-e maddesi gereğince "Hırsızlık" suçundan dolayı 2 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, Mala Zarar Verme ve Suç İşlemek için kurulmuş örgüte üye olmak suçlarından CMK'nin 22/2-a maddesi gereğince sonuç olarak Beraatine karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 26.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01974907