T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
DOSYA NO : 2017/339 Esas
KARAR NO : 2023/441
Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme, Yönetme, Bunların Hareketlerine Katılma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Zahir ve Hanım oğlu Aralık 25.04.1989 doğumlu, Ergün KOÇAK hakkında mahkememizin31.10.2023 tarihli ilamı ile sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen olağan dava zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği,İLAN OLUNUR 11.12.2023

#ilangovtr Basın No ILN01949828