T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/285 Esas
DAVALI : KADİR KESKİN- Nazim ve Fatma oğlu, 10/09/1977 doğumlu-
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Nazim ve Fatma oğlu, 10/09/1977 doğumlu Kadir KESKİN adına tebligat yapılamamış, yapılan araştırmada adresinin tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 09/07/2024 günü saat: 11:30'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi yetkili bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip te davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun iş bu ilanın yayınladığı tarihten itibaren yapılmış sayılacağı hususu tarafa ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02010404