T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT
Esas N0 :2022/834
KararN0 :2023/449
Karar tarihi13.06.2023
Suç Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık,konut dokunulmazlığını ihlal etme
Sanık Kimliği ERKAN GÖKTAŞ-Recep ve Zehra'dan olma 27.02.1986 D lu Kırklareli Pınarhisar Kurudere Mah N K
Karar özeti :Sanığın hırsızlık suçundan 5 yıl hapis,konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 ay hapis cezası her iki suçtan ayrıca 5237 S Y 53/1-2-3 maddesi uyarınca hak yoksunluğu58/6madde uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasınakarar verilmiştir
Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir
7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetin gazetede ilan edildiğitarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır
Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak süretiyle İstanbul Anadolu ağır ceza mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 31.08.2023

#ilangovtr Basın No ILN01922842