T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
DOSYA NO : 2022/740 Esas
KARAR NO : 2023/577
Hakaret, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/07/2023 tarihli ilamı ile 125/1, 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulcelil ve Nimat oğlu, 1995 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA ALOSMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLGİLİNİN BİLGİSİNE EN EMİN ŞEKİLDE ULAŞABİLECEĞİ BİR GAZETEDE ve İNTERNETTE İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,
Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren yedi ( 7 ) gün içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime anaylatılmak sureti ile Küçükçekmece Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ edebileceği 31.10.2023

#ilangovtr Basın No ILN01922819