Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2022/17962 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/17962 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen aşağıda yazılı taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymetleri ve önemli vasıfları: Bilirkişi raporuna göre; Satışına karar verilen borçlunun hisselerinin bulunduğu Anagayrımenkul; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 4352 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 656,00 m² alanlı, kat irtifaklı anataşınmaz ve üzerinde, betonarme karkas sistemle, 2. Sınıf malzeme ve işçilikle, bitişik blok nizamlı olarak inşa edilmiş olan A ve B Blok binadır. Küçükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde, binaya ait, 23.3.1973 tarih, 533 Sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesi incelenmiştir. Onaylı mimari projesine göre bina, A ve B Blok olarak, bodrum, zemin kat, 5 normal katlıdır. A Blok binanın bodrum katında, 3 adet b. b. atölye, zemin katında, 4 adet b. b. dükkân, normal katlarının her birinde, 3'er adet b. b. mesken bulunmaktadır. A Blokta, 22 adet bağımsız bölüm mevcuttur. B Blok binanın bodrum katında, 1 adet b. b. atölye, kapıcı odası, kalorifer dairesi, sığınak hacimleri, zemin katında, 4 adet b. b. dükkân, normal katlarının her birinde, 3'er adet b. b. mesken bulunmaktadır. B Blokta, 15 adet bağımsız bölüm mevcuttur. A ve B Bloktan ibaret binada toplamda, 37 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Binaya ait, 23.3.1973 tarih 123/12 Cilt/Sahife No'lu Yapı Ruhsatı bulunmakta olup bina, yaklaşık 50 yaşındadır. A Blok, Mevlana Caddesinden, 11/1 dış kapı no'lu, B Blok, Mevlana Caddesinden, 11 dış kapı no'ludur.14.06.2023 tarihli yapılan keşif itibariyle, proje hilafında, A ve B Blok binanın bodrum katında, içinde konu taşınmazların da bulunduğu tüm bağımsız bölümler ile binaya ait ortak alanlar tek hacimde birleştirilmiştir. A ve B Blok binanın bodrum kata inişinin bulunduğu trafiğe kapalı, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Hürriyet Caddesinden verilen 37C dış kapı no?lu girişi kapatılmıştır. Mevcutta konu taşınmazlara, Hürriyet Caddesinden 39A dış kapı no'lu yan binanın zemin katındaki işyerinden giriş verilmiş, proje hilafında A-B Blok binanın bodrum katın tamamı birleştirilerek yan binanın zemin katındaki işyeri ile bağlantılı olarak koltuk, yatak takımı gibi ev eşyalarının satışının yapıldığı sergi salonu olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmazların iç mekânlarında tüm zeminler, seramik kaplamalı, duvarlar, saten boyalı, tavanlar, kartonpiyerlidir. Tavandan spot aydınlatmalıdır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 4352 Parselde kayıtlı, A Blok Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Atölye nitelikli taşınmazda borçlunun 14/84 hissesi ile 1/3 hissesi (Toplamda 1/2 hisse) satışa çıkarılmıştır. A Blok- 1 no'lu bağımsız bölüm atölye, onaylı mimari projesinde, A Blok binanın bodrum katında, Net:41 m² (Brüt:43 m²) alanda, tek hacimden ibaret olup Cadde kotu altında bulunmakta, Caddeye cephesi bulunmamaktadır. Tam kat yüksekliği:2,70 metredir.4352 Parselde kayıtlı, A Blok Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Atölye nitelikli taşınmazda borçlunun 14/84 hissesi 57.333,00 TL, 1/3 hissesinin 114.667,00 TL olmak üzere toplam borçlunun hissesi 172.000,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Taşınmaz; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi, No:39A Adresinde Bölgenin Ana Arter Ulaşım Yolu Olan, Mevlana Caddesi Üzerinde Bulunmaktadır. Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 41 m2
Arsa Payı : 15/1020
İmar Durumu :Ayrık Nizam 5 kat (A-5), Konut Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 172.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Satışa çıkarılan toplam hissede muhtelif haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 14:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 4352 Parselde kayıtlı, A Blok Bodrum Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Atölye nitelikli taşınmazda borçlunun 14/84 hissesi ile 1/3 hissesi (Toplamda 1/2 hisse) satışa çıkarılmıştır. A Blok- 3 no'lu bağımsız bölüm atölye, onaylı mimari projesinde, A Blok binanın bodrum katında, Net:47 m² (Brüt:49 m²) alanda, tek hacimden ibaret olup Cadde kotu altında bulunmakta, Caddeye cephesi bulunmamaktadır. Tam kat yüksekliği:2,70 metredir. 4352 Parselde kayıtlı, A Blok Bodrum Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Atölye nitelikli taşınmazda borçlunun 14/84 hissesi 65.333,00 TL, 1/3 hissesinin 130.667,00 TL olmak üzere toplam borçlunun hissesi 196.000,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Taşınmaz; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi, No:39A Adresinde Bölgenin Ana Arter Ulaşım Yolu Olan, Mevlana Caddesi Üzerinde Bulunmaktadır. Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 47 m2
Arsa Payı : 15/1020
İmar Durumu : Ayrık Nizam 5 kat (A-5), Konut Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır
Kıymeti : 196.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Satışa çıkarılan toplam hissede muhtelif haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 14:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 14:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İ İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 4352 Parselde kayıtlı, B Blok Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Atölye nitelikli taşınmazda borçlunun 14/84 hissesi ile 1/3 hissesi (Toplamda 1/2 hisse) satışa çıkarılmıştır. B Blok- 1 no'lu bağımsız bölüm atölye, onaylı mimari projesinde, A Blok binanın bodrum katında, Net:34 m² (Brüt:36 m²) alanda, tek hacimden ibaret olup Cadde kotu altında bulunmakta, Caddeye cephesi bulunmamaktadır. Tam kat yüksekliği:2,70 metredir. 4352 Parselde kayıtlı, B Blok Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Atölye nitelikli taşınmazda borçlunun 14/84 hissesi 48.000,00 TL, 1/3 hissesinin 96.000,00 TL olmak üzere toplam borçlunun hissesi 144.000,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Taşınmaz; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi, No:39A Adresinde Bölgenin Ana Arter Ulaşım Yolu Olan, Mevlana Caddesi Üzerinde Bulunmaktadır. Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 34 m2
Arsa Payı : 15/1020
İmar Durumu : Ayrık Nizam 5 kat (A-5), Konut Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 144.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Satışa çıkarılan toplam hissede muhtelif haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:26
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 14:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 14:26

27/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02021078