T.C.BÜYÜKÇEKMECE5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/807 Esas
Konu : müzekkere
Davacı , MEHMET REŞİT GÜZEL ile SABAHAT GÜZEL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı SEBAHAT GÜZEL adına dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekilin dava dilekçesi ile tarafların sosyal medya aracılığıyla tanışmış evliliğe hazırlık sürecinde 2 haftalık kısa bir zamanda kararlaştırmış ve akabinde evlenmişlerdir. Davalı Eş evliliğe hazırlık sürecinde kendisinin ismini "Melek" olarak tanıtmış daha sonra Davacı Müvekkil tarafından kimlikte ki isminin "Sebahat" olduğunu neden farklılık olduğunu sorması üzerine davalı eş vefat eden ablasının kimliğini kullandığını beyan etmiştir. Evlilikten hemen sonra ilk tartışmaları ve anlaşmazlıkları başlamıştır. Davacı müvekkil, davalı eşinin daha önce biri resmi biri dini nikahlı olmak üzere 2 evlilik yaptığını öğrenmiş ve davalı eşinin bir tane çocuğunun olduğunu öğrenmiştir. Henüz evliliğin başında bu tarz durumlarla karşı karşıya kalan davacı müvekkil, davalı eşine karşı güven duygusu büyük ölçüde zedelenmiş olup hayal kırıklığı yaşamıştır. Davalı eş, evliliğin ilk zamanlarından itibaren aile ve eş olgusunun anlam ve önemini kavrayamamış, evlilik birliğinin kendisine yüklediği eşe maddi ve manevi anlamda destek olma ödevini hiçbir şekilde yerine getirmemiştir. , davalının açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle "HMK'nun 122.md. uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129 md. deki yasal şartlara haiz cevap dilekçesini ve tanık dahil tüm delillerini mahkememize sunması,, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağını cevap dilekçesinde bildirmesi aksi takdirde HMK.nun 128. md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı" hususunun ihtar olunduğuna dair HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre davalı SEBAHAT GÜZEL' e ilanen tebliğ olunur.26/10/2023İLGİLİ KİŞİ : SEBAHAT GÜZEL - 39982062188 Hürriyet Mah. Rüzgarlı Sk. No: 34 Iç Kapı No: 3 Büyükçekmece/ İSTANBUL ŞANLIURFA ili, HALİLİYE ilçesi, KANBERİYE mah/köy, 13 Cilt, 595 Aile sıra no, 34 sırada nüfusa kayıtlı, CELAL ve GÜL oğlu/kızı, 30/05/1981 dogumlu,

Adres : BÜYÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Elmas ÜSTÜN Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın No ILN01922840