Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/322 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/322 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Pirimehmetpaşa Mahalle/mevki , 2951 Ada No , 23 Parsel No , 50,78 m2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Kargir Apartman Olan Taşınmazın 1/2 Hissesi

Adresi : Pirimehmetpaşa Mah. Halıcıoğlu Yağhanesi Sok. No:9 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 989.300,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:20

14/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01986900