T.C.KÜÇÜKÇEKMECE4.AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/604 İLAN
Davacı ALAA ALDEN SULTAN tarafından davalı RAWAN QASIM hakkında açılan velayetin düzenlenmesi dava dilekçesinde:
Davalı ile 2008 yılında evlendiklerini bu evlilikten Qaıs Sultan ve Elın Sultan adlı iki müşterek çocuklarının olduğunu, müvekkili ile davalının Suriye de boşandıklarını ve bu boşanma neticesinde çocukların kimde kalacağının belirsiz olduğunu, davalının müşterek çocukları ile ilgilenmediğini, davacının hem annelik hem de babalık yaptığını, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesini talep etmiştir.
Mahkememiz dosyasında davalı RAWAN QASIM’a ilanın yayınlanmasından itibaren, duruşma gün 14/11/2023 ve saat 09:35 'de mahkememiz duruşma salonunda hazır olmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya mahkememiz dosyasında kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve yokluğunuzda karar verileceği davalı RAWAN QASIM'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2023

#ilangovtr Basın No ILN01923813