Teknokentler, uzaktan çalışma ve ihracat-2

27.04.2022 10:00

Uzaktan çalışmaya başlayan iş gücünün getirdiği zafiyet karşısında ne yapılmalı için, ikinci bir cümle sarf et deseniz o da, “Firmalarımızın yurtdışına ürün satmaları için gereken ne ise onu yapalım” demiştim. Bu konuda devletimizin, birliklerin ve STK’ların oldukça önemli çalışmaları var.

Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı’nın yazılım ihracatına özel destek paketi e-Turquality ismiyle yayınlandı. Program, daha önce Türkiye’nin güçlü olduğu tekstil gibi alanlarda başarı ile uygulanan Turquality programının teknoloji firmalarına özelleşmiş hali. Bu kapsam ayrı ayrı desteklere başvurarak uzun idari prosedürler yerine firmalara bir “hızlı yol” sunuyor.

e-Turquality programı firmaların öncelikle bir “Stratejik İş Planı” hazırlığı ile ihracata hazırlanma ve ihracat süreçlerinde yapacaklarını planlatıyor. E-Turquality programına kabul öncesinde ve sonrasında birçok başlıkta sağlanan destekler şu şekilde özetlenebilir:

İhracat hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma aşaması destekleri

 • Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakları tescili ve korumu desteği
 • Rapor ve veri analizi desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Yurt dışı arama desteği
 • Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platform ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik desteği
 • Kiralama desteği
 • Pazara giriş desteği

Yurt dışına yönelik pazarlama ve pazarda tutundurma aşaması destekleri

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Ürün yerleştirme desteği
 • Komisyon desteği
 • Yurt içi/yurtdışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım/milli katılım desteği
 • Yurt dışı birim desteği


e-Turquality programı kapsamındaki destekler

 • Stratejik iş planı desteği
 • Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil-koruma ve alım desteği
 • Geliştirme desteği
 • Kiralama desteği
 • Pazara giriş desteği
 • Rapor ve veri analizi desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Yurt dışı arama desteği
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Ürün yerleştirme desteği
 • Danışmanlık desteği
 • Komisyon desteği
 • Yurt dışı ihale desteği
 • Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği
 • Yurt dışı yüksek katma değerli bilişim yüklenici projesi desteği
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği
 • Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
 • Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yönelik danışmanlık desteği
 • Programın kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması desteği


Bunların önemli kısmı TOBB Yazılım Meclisi ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve ilgili bakanlıkların ortaklaşa çalışmaları sonucunda ortaya çıktı.

Şu an için Hizmet İhracatçıları Birliği içerisinde kapsanan yazılım alanı ilerleyen Yazılım İhracatçıları Birliği oluşturma çalışmaları ile zaman içinde daha odaklı çalışabilecektir.

İhracatı güçlendirerek döviz kazanmak, döviz ile yurtdışı bareminde bir kazanç sağlamak isteyen iş gücünü tutabilmek için de imkânları getirecektir.

Bunca destek ve çabayla geriye kalan firmalarımızın kendine güvenlerini geliştirmeleri, ihracata doğru gerekli hazırlıklar için devletimizin geniş destekleriyle yatırım yapmaları ve acilen yurtdışına satış yapmaya başlamaları ya da satışlarını arttırmaları oluyor.

TOBB Yazılım Meclisi’nin bu konudaki hedefi, bugün yıllık 3-4 milyar dolar civarında olan yazılım ihracatını, orta vadede 10 milyar dolara çıkarmak. Bu da her yıl sadece yüzde 25 civarı ihracat artışı ile ulaşılabilecek erişilebilir bir değer.