26-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştayda, Türk Asrı’nda milli eğitimin rolü, milli değerlerin vurgulanması, öğretmen eğitimi ve sürekli gelişimi, öğretmenliğin özendirilmesi, eğitim çalışanlarının özlük hakları, mesleki eğitim, din eğitimi,  özgün müfredat geliştirme gibi konulara yer verilecek.

Öte yandan geniş tabanlı bir görüş oluşturabilmek amacıyla mayıs ve haziran aylarında il çalıştayları düzenlenecek. Türk eğitim sisteminin her bir neferinin paydaşımız olacağı bu çalıştayımızın hayırlara vesile getirmesini temenni ediyoruz.

“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir.”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk milletinin içinde bulunduğu dönemsel zorluklar ve bölgesel açmazlardan çıkışında yegâne çare kalkınma ve bağımsız üretimden geçmektedir. Bunun gerçekleşmesi de ancak Türk nüfusunun millete, ülkeye ve dünyaya faydalı iyi eğitilmiş bireyler olarak yetişmesi ile mümkün görülmektedir.

Türk milleti, bundan 100 yıl önce küllerinden yeniden doğarak tekrar çağının ötesinde bir devlet anlayışı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kurup bu günlere ulaşırken, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; “En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir.” diyerek bütün zorlukların kilidini açacak anahtar olarak eğitim ve bilimi parola olarak işaret etmiştir.

Daha Cumhuriyet’in kurulması öncesinde 15 Temmuz 1921 tarihinde Maarif Kongresi’ni düzenleyerek Büyük Zafer sonrası yapılacakları planlayan Cumhuriyet kadroları, eğitimin parçalı yapısını da devlet eliyle ortadan kaldırarak akıl ve bilim aydınlığında genç dimağların yetişmesi amacıyla eğitim sistemini bir standarda büründürmeyi amaçlamıştır. Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu (Öğretim Birliği Yasası), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 kanun numarası ile kabul edilmiş ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekâleti’ne (Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı) bağlanmasını öngören bu yasa, toplumun farklı unsurlarının devlet çatısı altında birleşmesi neticesinde kültürel bütünleşme esasında oluşturulmuş bir kanun olarak yorumlanmaktadır.

Toplumsal yapının varlığını devam ettirmesi ve milli birikimlerin harmanlanarak işlenmesi toplumu oluşturan tüm unsurların aynı bakış açısına sahip olması, aynı tarih ve aynı gelecek tasavvuru içinde bir hedefe kanalize olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kanun, dönemin bu konudaki ihtiyaçlarının bir ürünü olarak ortaya çıkmış, eğitimin tek bir çatı altında birleştirilerek kontrol edilebilir, dönemin ihtiyaçlarına uygun ve farklı odak ve çevrelerce devlet ve millet aleyhine kullanılmamasını engellemeye yönelik çalışmaların da bir parçası olarak yürürlüğe konulmuştur. Bununla birlikte ülke ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılacak her güncellemenin Türk Milli Eğitim Sistemi’nin yetkili kurullarında tartışılarak olgunlaştırılması sonucunda yapılmasını da planlayan bir yapının da vücut bulmasını tesis etmiştir.

Bu kanunun 100. Yılında hem eğitimin önemine, nitelikli insan yetiştirme yolunda görevine dikkat çekmek amacıyla Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak 26-29 Eylül 2024 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu’nun kabul edilişinin 100. Yılı anısına Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı düzenliyoruz.

Maarif Kongresi ile başlamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılını “TÜRKİYE YÜZYILI” yapmak ve akabinde içinde bulunduğumuz çağı bölgemizde ve dünyada “TÜRK ASRI” olarak tarihe not düşmek amacıyla bu çalıştayda AKIL VE BİLİM IŞIĞINDA MİLLÎ EĞİTİM NASIL OLMALI? sorusunun cevabını arayacağız. Bunu yaparken Türk eğitim Sistemi’nin her bir neferi bizim paydaşımız olacaktır. Geniş tabanlı bir görüş oluşturabilmek amacıyla Mayıs-Haziran 2024 aylarında İl Çalıştayları ile başlayacağımız bubilimsel organizasyonun final programı da 26-29 Eylül 2024 tarihinde yaparak Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.” sözü ışığında hem cehaleti boğmak hem de muasır medeniyet seviyesine çıkma hedefimiz için sorumluluk almaya talip olacağız.

Bu bilimsel toplantı manzumesinin gerçekleşmesine katkı sunacak, öğretmen, yönetici ve akademisyenler başta olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Çalıştaylarda aşağıdaki konu başlıkları öncelikli olmak üzere Türkiye Yüzyılı için yapılması gerekenler tartışılarak sonuç raporu halinde ilgililerle paylaşılacaktır.

Türk Eğitim Sistemi’nin çağın gereklerine uygun olarak Türk milli kültürü ve ahlakını temel alan insan yetiştirebilmesi için yapılması gerekenler:

 • Türk Asrı’nda Milli Eğitimin Rolü
 • Milli Değerlerin Vurgulanması
 • Öğretmen Eğitimi ve Sürekli Gelişim
 • Öğretmenliğin Özendirilmesi
 • Eğitim Çalışanlarının Özlük Hakları
 • Okul Yapılarının Sadeleştirilmesi
 • Mesleki Eğitim
 • Din Eğitimi
 • Yaygın Eğitim
 • Ahlaki Eğitim Programları
 • Özgün Müfredat Geliştirme
 • Tarih ve Kültür Derslerinin Güçlendirilmesi
 • Türkçenin Önemi
 • Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Ayak Uydurma
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi
 • İnsan Hakları, Vatan ve Coğrafya Bilinci
 • Sanat ve Spor Aktiviteleri
 • ve diğer konular…
Editör: Bilge Güler