ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

ilan şu şekilde;

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3. 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
4. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.
5. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
6. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili birime başvurularını şahsen yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı/
Programı
Unvanı Adedi İlan Özel Şartı
2022801 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antreman
Bilimleri
Profesör 1 Doçentliğini  beden  eğitimi  ve  spor  eğitimi  alanında  almış olup fiziksel uygunluk ve takım sporlarında sürat, denge ve
çeviklik üzerine çalışması olmak.
2022802 Artova Meslek
Yüksekokulu
Veterinerlik Laborant ve
Veteriner Sağlık
Doçent 1 Doçentliğini   biyomühendislik   alanında   almış   olup   ilaç
dizaynı ve protein mühendisliği alanlarında çalışması olmak.
2022803 Devlet
Konservatuvarı
Türk Müziği Türk Müziği Doçent 1 Doçentliğini müzik alanında almış olup Türk Sanat Müziği
(Kompozisyon) alanında çalışmaları olmak.
2022804 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri Doçent 1 Doçentliğini  kamu  yönetimi  alanında  almış  olup  Avrupa Birliği   hukuku,   idare   hukuku   ve   yönetişim   alanında
çalışmaları olmak.
2022805 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doçent 1 Doçentliğini   sosyal   politika   bilim   dalında   almış   olup
dezavantajlı    gruplara    ve    işgücü    piyasasına    yönelik çalışmaları olmak.
2022806 Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Termodinamik Doçent 1 Kimya  mühendisliği  mezunu  olup  biyomalzeme  ve  doku
mühendisliği alanında çalışmaları olmak
2022807 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Doçentliğini çocuk cerrahisi alanında almış olmak.
2022808 Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Adli Tıp Doçent 1 Doçentliğini adli tıp alanında almış olmak.
2022809 Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Doçent 1 Doçentliğini enfeksiyon hastalıkları alanında almış olmak.
2022810 Almus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Avcılık ve Yaban Hayatı Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans,    yüksek    lisans    ve    doktora    eğitimlerini    çevre mühendisliği   alanında   yapmış   olup   sediman   kalitesi   ve kirliliği, mikroplastik kirliliği konularında çalışmaları olmak. Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki
dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi olmak.
2022811 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Doktor Öğretim
Üyesi
1 Eczacılık farmakognozi bilim dalında doktora yapmış olmak.
2022812 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Doktor
Öğretim Üyesi
1 Eczacılık farmasötik teknoloji bilim dalında doktora yapmış olmak.
2022813 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Doktor
Öğretim Üyesi
1 Eczacılık  farmasötik  mikrobiyoloji  bilim  dalında  doktora yapmış olmak.
2022814 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doktor
Öğretim Üyesi
1 Lisans,  yüksek lisans ve sanatta  yeterlik eğitimlerini resim
anasanat  dalında  yapmış  olup  matematikle  kurulan  analoji çerçevesinde sanatsal çalışmaları olmak.
2022815 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim İşitme Engelliler Eğitimi Doktor
Öğretim Üyesi
1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini işitme engelliler
öğretmenliği alanında yapmış olup işitme engelli çocuklarda bilişsel beceriler konusunda çalışması olmak.
2022816 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doktor Öğretim
Üyesi
1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkçe Eğitimi alanında yapmış olup yabancılara Türkçe öğretimi ve Türkçe
öğretmeni adayları üzerine çalışması olmak.
2022817 Erbaa Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Yönetimi Doktor Öğretim
Üyesi
1 Doktorasını  hemşirelik  alanında  yapmış  olup  hemşirelikte mesleki imaj, eğitici rolü ve teknoloji konularında çalışması
olmak.
2022818 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını     iktisat     anabilim     dalında     yapmış     olup coğrafya-kurumsal  yapı  ilişkisi,  IMF-Türkiye  ilişkileri  ve
verimliliğin ücretler üzerindeki etkisi konularında çalışması olmak.
2022819 İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doktor Öğretim
Üyesi
1 Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini felsefe ve din bilimleri alanında   yapmış   olup   ahlak,   dini   tecrübe   ve   eskatoloji
konularında çalışması olmak.
2022820 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kırâat
İlmi
Doktor Öğretim
Üyesi
1 Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Temel İslam Bilimleri alanında   yapmış   olup   kırâat   ve   fıkıh   alanlarında   ortak
çalışmaları olmak.
2022821 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doktor Öğretim
Üyesi
1 Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Tefsir alanında yapmış olup usûl alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
2022822 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doktor
Öğretim Üyesi
1 Doktorasını  inşaat  mühendisliği  anabilim  dalında  yapmış
olup  heyelan  duyarlılık  analizleri  konusunda  çalışmaları olmak.
2022823 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans,    yüksek    lisans    ve    doktora    eğitimlerini    inşaat mühendisliği anabilim dalında yapmış olup sismik izolatör,
burulma  ve  zemin-yapı  etkileşimi  konularında  çalışmaları olmak.
2022824 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans,   yüksek   lisans   ve   doktora   eğitimlerini   makine mühendisliği  anabilim  dalında  yapmış  olup  termal  enerji
depolama, termal ve mekanik gerilmeler ile yapay sinir ağları üzerine çalışmaları olmak.
2022825 Reşadiye Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Sağlık Turizmi İşletmeciliği Doktor Öğretim
Üyesi
1 Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini turizm işletmeciliği ve otelcilik alanında yapmış olup çocuk ve turizm, metaverse ve
turizm ile sürdürülebilir turizm konularında çalışması olmak.
2022826 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Doktor Öğretim
Üyesi
1 Doktorasını  ebelik  anabilim  dalında  yapmış  olup  ebelik bakım  modelleri,  gebelik  ve  emzirme  üzerine  çalışmaları
olmak.
2022827 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antreman
Bilimleri
Doktor Öğretim
Üyesi
1 Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini beden eğitimi ve spor anabilim   dalında   yapmış   olup   futbolda   yorgunluk   ve
psikolojik dayanıklılık üzerine çalışmaları olmak.
2022828 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doktor Öğretim
Üyesi
1 Tıpta uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
2022829 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahisi
Doktor Öğretim
Üyesi
1 Tıpta uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
2022830 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor
Öğretim Üyesi
1 Tıpta  yan  dal  uzmanlığını  tıbbi  onkoloji  alanında  almış olmak.
2022831 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim
Üyesi
2 Tıpta uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
2022832 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim
Üyesi
1 Tıpta yan dal uzmanlığını hematoloji alanında almış olmak.
2022833 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim
Üyesi
1 Tıpta  yan  dal  uzmanlığını  tıbbi  onkoloji  alanında  almış olmak.
2022834 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doktor
Öğretim Üyesi
1 Tıpta uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
2022835 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doktor
Öğretim Üyesi
1 Tıpta uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
2022836 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Doktor Öğretim
Üyesi
1 Tıpta uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
2022837 Tokat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Doktor Öğretim
Üyesi
1 Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olup derin öğrenme ve WebSocket üzerine çalışmaları olmak.
2022838 Tokat Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Doktor Öğretim
Üyesi
1 Bilgisayar   eğitimi   alanında   yüksek   lisans   yapmış   olup pazarlamada BİT’in kullanımı ile bilişim ve elektronik ticaret
üzerine çalışmaları olmak.
2022839 Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tarımsal Yapılar Doktor Öğretim Üyesi 1 Ziraat Fakültesi lisans mezunu olup yüksek lisans ve doktora eğitimlerini    biyosistem    mühendisliği    anabilim    dalında yapmış  olmak.  Kanatlı  barınaklarında  kirleticiler  üzerine
çalışması olmak.
2022840 Ziraat Fakültesi Zootekni Hayvan Yetiştirme Doktor Öğretim Üyesi 1 Yüksek  lisans  ve  doktora  eğitimlerini  zootekni  anabilim dalında   yapmış   olmak.   Küçükbaşlarda   büyüme   eğrisi modelleri,    denetimsiz    olasılık    ve    bulanık    kümeleme
konularında çalışması olmak.


Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;
Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)
1. Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe, (Dilekçe İçin Tıklayınız)
2. Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, bu unvanı alırken sağladığı Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)
3. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)
4. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
8. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
9. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)
10. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (Tıklayınız)
11. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Tıklayınız)
Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 6 adet Flash Bellek)
1. Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, bu unvanı alırken sağladığı Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)
2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)
3. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Başlıca araştırma eseri
6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
7. Bilimsel çalışma ve yayınlar
Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;
Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)
1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (Dilekçe İçin Tıklayınız)
2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)
3. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)
9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (Tıklayınız)
10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Tıklayınız)
Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)
2. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
5. Bilimsel çalışma ve yayınlar
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;
 Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)
1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (Dilekçe İçin Tıklayınız)
2. Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)
3. Yabancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)
8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)
9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (Tıklayınız)
10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Tıklayınız)
Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)
1. Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)
2. Yabancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)
3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri’ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi
5. Bilimsel çalışma ve yayınlar
6. Tıpta Uzmanlık / Doktora Tezi

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.