ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;  7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden

657 SAYILI KANUN’UN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
 

S.No Unvan Sayı KPSS Yılı KPSS
Puan Türü
Nitelikler
1 Avukat 1 2022 KPSSP3 -Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak
-Mezuniyet alanı ile ilgili deneyim sahibi olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
-Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (Edevletten alınmış-SGK Hizmet
Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)
2 Büro Personeli 1 2022 KPSSP3 -İktisat lisans programından mezun olmak
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
3 Büro Personeli 1 2022 KPSSP3 -İşletme lisans programından mezun olmak
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
4 Büro Personeli 1 2022 KPSSP3 -Maliye lisans programından mezun olmak
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
5 Büro Personeli 1 2022 KPSSP3 -Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
6 Büro Personeli 1 2022 KPSSP3 -İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
7 Büro Personeli 1 2022 KPSSP3 -Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
8 Büro Personeli 1 2022 KPSSP3 -Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
9 Büro Personeli 1 2022 KPSSP3 -Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
-Alanında en az 1 yıl tecrübesi bulunmak.
-C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olmak
-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Destekli Tasarım (Autocad) sertifikasına sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
10 Büro Personeli 1 2022 KPSSP93 -Bankacılık veya Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programından mezun olmak
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak
11 Kütüphaneci 2 2022 KPSSP3 -Üniversitelerin Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programlarının birinde mezun olmak.
-Alanında En az 2 yıl tercihen Üniversite kütüphanelerinde deneyim sahip olmak
-Vardiyalı çalışma saatlerine uyumlu olmak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
-Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (E-devletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri
bulunmamak.
12 Psikolog 1 2022 KPSSP3 Üniversitelerin Psikoloji Lisans Programlarının birinde mezun olmak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Alanında En az 2 yıl deneyim sahip olmak
-Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (Edevletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri
bulunmamak.
13 Mühendis 1 2022 KPSSP3 Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
-Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl tecrübesi bulunmak.
- Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (Edevletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge
14 Mühendis 1 2022 KPSSP3 -Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu olmak.
-Fortinet NS1, NS2, NS3 sertifikalarına sahip olmak.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem ve network uzmanı olarak en az 6 (altı) ay çalıştığını belgelemek
-Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (Edevletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
15 Tekniker 1 2022 KPSSP93 Grafik, Grafik Tasarımı önlisans programlarından birinden mezun olmak
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
16 Tekniker 1 2022 KPSSP93 -Bilgisayar Programcılığı .önlisans programından mezun olmak Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
17 Tekniker 1 2022 KPSSP93 -Bilgisayar Teknolojisi önlisans programından mezun olmak Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
18 Tekniker 1 2022 KPSSP93 -İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği .önlisans programlarının birinden mezun olmak
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
19 Teknisyen (Boyacı/ Sıvacı) 1 2022 KPSSP94 -Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve/veya Dallarından mezun olmak veya herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun olup, MEB onaylı (Boyacı/ Sıvacı) ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. Boyacı veya Sıvacı olarak en az 3 yıl tecrübesi bulunmak ve saha da çalışmasına engel bir durumunun olmaması. Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (Edevletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı
anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)
20 Teknisyen 2 2022 KPSSP94 -Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknoloji Alanı ve alt Dallarından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak
21 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi- Kadın) 2 2022 KPSSP94 -Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
22 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-Erkek) 3 2022 KPSSP94 -Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli
olmak)
23 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-Erkek) 1 2022 KPSSP94 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
24 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-Erkek) 1 2022 KPSSP94 -Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
-Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
25 Destek Personeli (Şoför) 1 2022 KPSSP94 -Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
-Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
-SRC2,SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
-Yurtiçi seyahat engeli bulunmamak
-Belgelendirmek kaydıyla en az 2 (bir) yıl şoför olarak çalışmış olmak.
-Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (Edevletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı
işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)
26 Koruma ve Güvenlik (Erkek) 3 2022 KPSSP94 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 dan fazla olmamak,
-Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam
teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
27 Koruma ve Güvenlik (Kadın) 3 2022 KPSSP94 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 dan fazla olmamak,
-Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.
(Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
b.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
e.Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak).
f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI
Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire
Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ : 06.03.2023-20.03.2023
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz / İSTANBUL

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
Başvuru Formu (www.tau.edu.tr İnternet sayfasından temin edilebilir)
Diploma Fotokopisi (E-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi.
KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi.
Tecrübe belgesi (İstenilen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) E-Devlet üzerinden barkod bulunan belge alınabilir.
Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler
1 Adet fotoğraf

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısın 4 (dört) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve ya müracaat etmeyen adaylar
hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine
bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.