Türk Bayrağı, yüceliği ile ve altında yatan binlerce şehit ile oldukça kutsal ve değerli bir hazinedir. Kosova Savaşı sırasında oluştuğu rivayet edilen Türk Bayrağı, anlatılanlara göre şehitlerimizin kanları ile boyanarak kutsallığına kavuşmuştur.

Anlatılan efsanelerden ziyade Türk Bayrağı’ ndaki Ay ve Yıldız’ ın sırrı, geçmişten beri açıklanamamıştır. Bunun birkaç farklı sebebi veya geçmişte yaşanmış olaylar üzerinden günümüze kadar anlatılan mitleri mevcut.

 Bilinene göre Ay ve Yıldız, Türklük sembolü olarak Türk Bayrağı’ nın oluşumundan önce de Türk Devletleri tarafından kullanılmaktaydı.

Türk Bayrağı İlk Kez Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Türk bayrağının ilk ortaya çıkışı tarihi bulgulara göre Kosova savaşına kadar dayanıyor, ancak Türk Bayrağı’ nın Abdülmecid döneminde yani 1884 yılında tanzimat sürecinde kabul edildiği biliniyor.
Türk Bayrağı ‘nın ilk ortaya çıkışı tarihsel boyutta 1389 yılına dayanıyor.

Cumhuriyetin ilanı ve Cumhuriyet dönemine geçiş ile birlikte yani 29 Mayıs 1936 yılı ile birlikte Türk Bayrağı, Cumhuriyet’in ulusal bayrağı olarak kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanılmıştır.

Anlamsal olarak ve kutsallığı açısından Türk tarihince ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli yerlere sahip olan kutsal Türk Bayrağı, renklerinin anlamları ile de oldukça dikkat çekmekte. Tarihsel bulgulara göre net bir cevabı bulunmasa da Türk Bayrağı’ nın ortaya çıkışında bazı efsaneler de yer alıyor.

Bayrak Ara Görsel

Türk Bayrağındaki Renklerin Anlamı Nedir?

Türk bayrağı üzerindeki kırmızı renk ve kırmızı renk üzerindeki hilal ve yıldız simgeleri pek çok anlama gelebilmekte. Ay ve Yıldız için zemin olarak kullanılan kırmızı renk vatan toprağını temsil etmekte. Kimi kaynaklara göre kırmızı renk vatanı uğruna şehit olmuş pek çok şehidin kanı ve temsili olarak karşımıza çıkıyor.

Anlamsal bütünlük olarak şanlı ve şöhretli olan Türk Bayrağı, kırmızı rengine anlatılanlara göre 1. Kosova savaşı sırasında kavuştu.
1. Kosova savaşı yani 1389 yılında şehitlerin dökülen kutsal kanları ile o gece gök yüzünde bulunan Ay ve Yıldızın kanlar üzerindeki yansımaları ile oluşmuş olup, manevi anlamda kutsallığına kavuşmuştur.

Türk bayrağındaki kırmızı renk vatan topraklarını ve şehitlerimizin verdiği mücadeleleri anlatmaktadır.

Türk Bayrağındaki Ay ve Yıldız Ne Anlama Gelir?

Türk bayrağındaki ay ve yıldızın anlamı için pek çok kaynakta farklı açıklamalar mevcut ancak bilinen en doğru ve en olası açıklamalar şu şekilde:

Kimi görüşe göre Türk Bayrağı’ ndaki Hilal simgesi İslamiyet’i simgelemekte. İslamiyet’ten geldiğine inanılan Hilal’in yanında yer alan Yıldız simgesi ise Türklüğü simgelemekte. İslamiyet ve Türklüğün birleşimini gösterdiği iddia edilen Türk Bayrağı’ nın farklı tarihsel bulgulara göre ve farklı kaynaklara göre başka anlamaları daha bulunuyor.

Bir görüşe göre Ay ve Yıldız simgeleri Orta Asya’da yaşamış olan Türklerden geliyor. Türk Bayrağı simgeleri de aslında yine eski Türklerden geliyor. Kırmızı zemin vatan topraklarını temsil ederken, kimi kaynaklara göre Türk Bayrağı’ndaki kırmızı zemin şehitlerin kanlarını temsil ediyor.

Türk Bayrağı’ nın tarihsel gelişimine göre yıldız simgesinin şekiller değiştirdiği görülebilmekte. 1884 yılı yani tanzimat döneminde kabul edilen Türk Bayrağı’ nın şekli 8 kenarlı köşeli olarak karşımıza çıkıyor. 8 köşeli Türk Bayrağı, o dönem bulunduğu şekil nedeni ile Zafer anlamını taşımaktaydı. Daha sonra bazı değişiklikler yapılarak 8 köşeli yıldız, 5 köşeli yıldız haline getirildi.

5 köşeli olan Türk Bayrağı, yıldızı günümüzde insanı temsil etmekte. Türk Bayrağı’ nın ortaya çıkışında bazı kaynaklara göre şehitlerimizin dökülen kanları üzerine parlayan Ay ve Yıldız ile oluştuğuna değinmiştik.

Bazı tarihsel bulgulara göre o dönem yani 1. Kosova savaşı sırasında yansıyan görüntü, Ay ve Yıldız değil Ay ve Jüpiter’in görüntüsü. Astronomi olayları, günün şartlarında tarihi geçmişi başarı ve zaferlerle dolu Türk Irkı için, muazzam bir tesadüf diyebiliriz.

Kaynak: Haber Merkezi