Türk devletlerinin bayraklarındaki 'gizli' mesajlar! O mesaja çok şaşıracaksınız...

Bayraklar içerisinde, çeşitli sembolik değerler taşımakla beraber, kendi başlarına birer sembol, ayrıca temsil ettikleri milletlerin bağımsızlığının yegane temsilcisi. Türkler bayraklarını kutsal kabul ediyor ve kendilerini koruyacağını düşündükleri gücü bayrakla sembolleştiriyor. İşte bağımsız Türk devletlerinin bayraklarındaki o semboller ve anlamları...

Türk devletlerinin bayraklarındaki 'gizli' mesajlar! O mesaja çok şaşıracaksınız... - Sayfa 1

Bayrak sözcüğü Türk Dil Kurumunda "Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun sembolü olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş" olarak tanımlanıyor.

Türk devletlerinin bayraklarındaki 'gizli' mesajlar! O mesaja çok şaşıracaksınız... - Sayfa 2

Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı, Ay yıldızlı al bayrak olarak ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bayrağı bir bütün olarak Türk milletini temsil ediyor. 29 Mayıs 1936`da Türk Bayrağı Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti`nin ulusal bayrağı olarak kanunlaştı.


Türk devletlerinin bayraklarındaki 'gizli' mesajlar! O mesaja çok şaşıracaksınız... - Sayfa 3

Denilir ki; Türk bayrağındaki kırmızı renk Kurtuluş Savaşı sırasında vatanımız için şehit olan askerlerin ve milli mücadelenin; Ay ve yıldız ise özgürlüğün sembolü.


Türk devletlerinin bayraklarındaki 'gizli' mesajlar! O mesaja çok şaşıracaksınız... - Sayfa 4

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhuriyeti`nin bayrağı hakkında ilk hükümet kararı 1918`de alındı. Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden Azerbaycan, cumhuriyet döneminde kabul edilen bayrağı, 1991`de tekrar milli bayrak olarak benimsedi.