Türk dünyasında yaşanan olumlu gelişmeler uluslararası teşkilatlarımızı da etkilemektedir. İstikrarlı iç politika, başarılı dış politika ister istemez birey, toplum ve teşkilatlarımızın faaliyet alanlarına da tesir etmektedir. Al Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi desteğiyle 14-15 Nisan 2023 tarihinde Almatı’da Türk Akademisinin kurul toplantısında alınan kararlar gelecek açısından önem taşımaktadır.

Türk Akademisi, Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TDUBAB) VI. Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Kurul toplantısına Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sayasat Nurbek, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Al Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Rektörü Janseyit Tüymebaev, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü János Hóvári, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı İsa Habibbeyli, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Künsulu Zakarya, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Kanatbek Abdrahmatov, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Muzaffer Şeker, Moğolistan Bilimler Akademisi Başkanı Regdel Duger, Başkurdistan Cumhuriyeti (RF) Bilimler Akademisi Başkanı Kamil Ramazanov, Tataristan Cumhuriyeti (RF) Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Daniya Zagidullina, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Baş Sekreteri Gayrat Bahadirov, kardeş ülke üniversitelerinin rektörleri ve tanınmış bilim insanları katıldılar.

Bu toplantıda alınan diğer kararlardan biri de TDUBAB dönem başkanlığının Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi’nden Tataristan Ulusal Bilimler Akademisi’ne geçmesi oldu. Etkinlikte bilimsel iş birliğine vurgu yapılarak çevre ve su kaynaklarının kullanılmasına ilişkin sorunlar ve yeşil enerji gibi alanlarda ortaya çıkan problemlere karşı ortak araştırma programları ve projelerin uygulanması, aynı zamanda çağdaş teknolojilerin gelişimi ve kullanılmasına dair konulara değinildi.

Türk devletleri bilim insanları arasında Türk halklarının kültürü, edebiyatı, dilleri ve ortak tarih araştırmalarını konu edinen beşeri bilimler alanındaki etkileşimin derinleştirilmesi hususunda fikir alışverişi yapıldı. Toplantı katılımcıları, Türk bütünleşme sürecinin mevcut aşamasında, Türk devletlerinin karşı karşıya olduğu acil görevin, başta fen bilimleri olmak üzere Türk ülkeleri arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğinin kapsamlı bir şekilde derinleştirilme konusu olduğunu belirttiler.

Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında katılımcılar, Türk Akademisi’nin yetki kapsamının fen ve teknolojik bilimlerini dâhil edecek şekilde genişletilmesinin önemine dikkat çektiler. Şahin Mustafayev, Türk iş birliği kuruluşlarından biri olan Türk Akademisi’nin, uluslararası bir örgüt ve bilimsel koordinasyon merkezi olarak Türk devletleri arasındaki bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi için ortak platformlar ve mekanizmalar oluşturması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Türk Akademisi çatısı altında 2015 yılında oluşturulan Türk Dünyası Ulusal Bilimler Akademileri Birliği’nin bir platform olarak potansiyelinin yeniden değerlendirilmesi önerildi. Türk dünyasının önümüzdeki on yıl içinde kalkınmasına yönelik ana hedeflerini içeren yol haritası “Türk Dünyası Vizyonu-2040” stratejik belgesi de kabul edilerek birliğin bir sonraki toplantısının yer ve tarihini belirlediler.

Ümit ediyoruz ki, hem bu gibi faaliyetler hem de “Türk Dünyası Vizyonu-2040”, Türk dünyası için yeni kapılar açacaktır.