Türk Milliyetçiliğinin Tanımı ve Temel Özellikleri

‘Ne mutlu Türküm diyene!’ sözü Türk Milliyetçiliğini anlatan en önemli ifadelerden birisidir. 
Türk Milliyetçiliğinin temel şiarı; Milli birlik ve beraberliğe olan inançtır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini benimsemiş herkes Türk Milliyetçisi olarak adlandırılabilir.

Türk Milliyetçisi Olmanın Anlamı: Kimlik ve Kültür

Millet olarak bir bütünlük sağlamış her toplumun kendine dair kimlik ve kültür bilinci oluşur. Türk Milliyetçisi olarak millî kimliğin ortaya çıkışı bazı etmenlere bağlıdır. Bunları; devlet yapısı, dil, tarih birliği, dini inanış, kültür, örf ve adetler olarak açıklayabiliriz. 

Aa-29

MHP’li Adan’dan alkışlanacak hareket: Mikrofonunu kapattı... MHP’li Adan’dan alkışlanacak hareket: Mikrofonunu kapattı...
Hüseyin Nihal Atsız

Günümüz Türkiye'sinde Türk Milliyetçiliği

Türk Milliyetçiliği Türk'ün ve Türklüğün her alanda yükseltimesini hedef alır. Günümüz Türkiye'sinde Türk Milliyetçiliği milli birlik ve bütünlüğün sağlanması gerektiğini savunur. Mustafa Kemal Atatürk ile siyasi ideolojisi coğrafi bir gerçekliğe dönüşen Türk milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel yapıtaşıdır. 100 yıllık Cumhuriyet sürecinde Türk milletinin milli varlığına ve bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışan tüm iç ve dış düşmanlara karşı Türk Devletini ayakta tutan en önemli dinamik olarak önemini korumaktadır. Öyleki 1944 yılında dünyada yükselen Komünist ideolojinin ülkemiz siyasetine etkisi ile Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Fethi Tevetoğlu gibi Türk Milliyetçileri çeşitli suçlar isnat edilerek milliyetçi fikirlerinden dolayı yargılanmışlardır. Bu yaşanan süreç ileriki yıllarda daha teşkilatlı milli kuruluşlara duyulan gerekliliği göstermiş ve 9 Şubat 1969 yılında Adana'da Alparslan Türkeş'in liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi kurlmuştur.

Türk Milliyetçiliği

Alparslan Türkeş

Türk Milliyetçiliği: Yaygın Yanılgılar ve Doğrular

Türk milliyetçiliği, Türk milletinin ilerlemesi ve her anlamda gelişmesini savunan siyasi bir görüştür. Türk Milliyetçiliği zaman zaman yükselen Faşizm ve Nazizm’den tamamen uzak durmuş insani değerleri ön plana almıştır. Türk Milliyetçiliği milletinin her bireyi için geleceğe umutla bakan, bağımsız vatanında, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış bir yaşamı hedeflemektedir.  

Editör: Sema Ünal