“Türk Tabipleri Birliği Başkanı bizi temsil etmiyor”

Türk Tabipleri Birliği’nin, 72. Büyük Kongre’de merkez konseyi tarafından başkan seçilen Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği Başkanı bizi temsil etmiyor” ifadelerini kullanılırken mücadelelerinin devam edeceği belirtildi. Birçok Tabip Odası Başkanının da imzasının bulunduğu açıklamada, meşruiyetin liyakati de beraberinde getireceğinin belirtildi.

Google Haberlere Abone ol
“Türk Tabipleri Birliği Başkanı bizi temsil etmiyor”
05.10.2020 14:40

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir. Türk Tabipleri Birliği’nin yasal misyonu doğrultusundaki çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir. Türk Tabipleri Birliği’nin yasal misyonu doğrultusundaki çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır.

Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur.

72.Büyük Kongre’de seçilen yeni Merkez Konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı’nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz."

Aksaray Tabip Odası Amasya Tabip Odası Çorum Tabip Odası
Erzurum-Kars-Iğdır-Ardahan- Kahramanmaraş Tabip Odası Karaman Tabip Odası
Bayburt-Gümüşhane Tabip Odası Kayseri Tabip Odası Kırşehir Tabip Odası
Konya Tabip Odası  Kütahya Tabip Odası Malatya Tabip Odası
Nevşehir Tabip Odası  Niğde Tabip Odası Sakarya Tabip Odası
Tokat Tabip Odası Yozgat Tabip Odası  14 Mart Tıbbiyeliler Derneği
Ankara Tabip Odası
Hekimiz Biz Grubu
Antalya Tabip Odası
Önce Hekim Birliği Grubu
Hekim Hakları Derneği
İstanbul Tabip Odası
Cumhuriyetçi Hekimler Grubu
İzmir Tabip Odası Hekim Güçbirliği Grubu Milliyetçi Hekimler Derneği

 

Yorumlar