Türkçe’ye Yakın Diller: Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Tatarca ve Diğerleri

Dünyada konuşulan yüzlerce farklı dil ses, yapı, söz dizilimi bakımından farklı ailelere ayrılmaktadır. Bu dillerin kimisi sayısı milyarı bulan insan toplulukları tarafından konuşulurken kimisi de sadece bir kaç kişinin  konuştuğu kaybolmaya yüz tutmuş diller kategorisindedir. 

Türkçe ile en çok benzeyen diller hakkında bilgiler;

İBB Adayı Kurum: "Afetlere dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz" İBB Adayı Kurum: "Afetlere dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz"

İstanbul Türkçesine en yakın Türk dilleri arasında Azerbaycan Türkçesi, Tatarca, Özbekçe, Türkmence, Kırgızca, Kazakça, Uygurca yer almaktadır. Moğolca ise Altay dil ailesinden Türkçe'ye en yakın dildir. 

Türk Dilleri Ailesi Hakkında

Tüm Türk dilleri ana Türkçe olarak bilinen varsayımsal bir dilden türemiştir. Türkçe, dünya dilleri arasında yapı bakımından sondan eklemeliler dil grubuna bağlıdır. Pek çok ana lehçesi devlet dili olan ve 300 milyon kişinin ana dili olarak konuştuğu Türk dili oldukça zengin bir bilim sanat dilidir. Kaşgarlı Mahmud tarafından bin yıl önce (1072-1074) kaleme alınan Dîvânu Lugâti't-Türk sözlüğü ile tarihsel derinliği ve söz zenginliği gözler önüne serilmiştir.  

1024Px Verbreitungsgebiet Der Turkvölker

Türk Dillerinin Yayılışı ve Coğrafi Dağılımı 

Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan büyük coğrafya da en çok konuşulan dil Türkçe olup, Doğu Türkistan'dan Orta Avrupa'ya kadar Türkçe konuşarak yolculuk edilebilmektedir.  

Türkçe ve Yakın Dillerde Ortak Kelime Hazinesi

Türkçe, Moğolca ve Tunguz-Mançu Dilleri Altay dil grubundan yakın akraba olan dillerdir. Japonca ve Korece aynı aileden sayılan fakat daha uzak iki dil olarak kabul edilmektedir. Tüm bu diller arasında pek çok benzer kelime ve kullanımlar bulunur. 

Bunlar; Türkçedeki Tanrı kelimesinin Moğolca anlamı “Tengri”dir. Türkçede Dağ olarak tanımlanan sözcük Moğolca dilinde “Tağ” olarak okunur.
Diğer bir örnekte Türkçe'deki su kelimesi ile Japonca'da Sui kelimesi, Türkçe'deki yabancı kelimesinin, Japonca'da yaban kelimesi ile eşleşmesidir. 

Editör: Sema Ünal