Türkçülük ve Ülkücülük bazı noktalarda birbirine sıklıkla karıştırılan iki kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ülkücü olduğunu söyleyen pek çok kişi Türkçülüğün temel ilkelerini, Türkçü olduğunu söyleyen pek çok kişi ise Ülkücülüğün temel ilkleri kavramını benimsemiş durumda.

Teknik anlamda çok farkı bulunmayan iki kavramı birbirinden ayıran birkaç temel kavram bulunuyor. Özellikle dini inanış ve dini yönlendirmeler konusunda Ülkücülük, Türkçülükten oldukça farklı bir konumda.

Türkçülük ve Ülkücülük Hangi Farklar Sebebiyle Ayrışırlar?

Türkçülük ve Ülkücülük kavramları özellikle bazı konularda birbirinden oldukça uzaklara düşmekte ancak temel kavrama bakıldığında ikisi de aynı hedefi amaçlıyor. Ancak, birisi bunu daha farklı yoldan yapmak için çabalıyor.

·         Ülkücü kavramı dini inançlarda daha hassastır,

·         Türkçü kavramında dini konular önem arz etmez, dini ve siyasi işlerin birbirinden ayrıldığı düşünce yapısını benimser,

·         “Ülkücüler Türkçüdür” ancak “Türkçüler Ülkücü Değildir” tabiri ile birbirlerinden ayırılırlar,

·         Ülkücüler siyasi görüşleri içerisinde dini hassasiyetleri dahil ederler,

·         Türkçüler Türk milliyetçiliğini benimserken,

·         Ülkücüler Türklük ve İslam inancını sentezlemektedir,

·         Kimi Ülkücüler Müslüman olmayanların Türk olamayacağını savunmaktadır,

·         Türkçülük fikri ise Türk olmak için bir dine mensup olmanın gerekmediğini savunmaktadır,

İlk Ülkü ocakları 1968 Yılında kurulmuştur. Ülkücülük isminin kökenlerini ise Ziya Gökalp’in kullanmış olduğu “Millî Mefkure” ve Hüseyin Nihal Atsız ve Türkçülerin sürekli olarak kullandığı millî ülkü terimlerinde bulmak mümkündür.

Ülkü, kelime anlamı olarak bakıldığında emel, arman, ideal anlamları ile karşımıza çıkmaktadır.

Türkçülük hareketi, Ülkü ocaklarının kuruluşundan daha öncesine dayanır. Yani, 1880’li yıllara kadar uzanmaktadır. Zamanında, Rus İmparatorluğuna dahil olan Azerbaycan, Kırım,  Türkleri ve Osmanlı İmparatorluğundaki Türk Aydınlar tarafından başlatılan bir harekettir.

Türkçülüğün Temel İlkeleri

Türkçü temel ilkeleri nelerdir? Ülkücülük kavramında da olduğu gibi. Türkçülük kavramında da temel bazı ilkeler bulunmaktadır. Atatürk’ün açtığı yolda ve gösterdiği hedefte ilerlemek isteyen. Türklüğün bağımsızlığını ve daimi ilerleyişini temel alan Türkçülük. Temelde birkaç ilke ile karşımıza çıkmakta. Bu ilkeler sırası ile;

·         Türk milleti tek bir bayrak altında, bir bütün olarak yaşamalıdır,

·         Türk milletinin her durumda bağımsız yaşaması için mücadele edilmelidir,

·         Geçmişten gelen geleneklerin korunması hedeflenmeli,

·         Hiçbir yabancı kültür tarafından etki altına alınılmamalıdır,

·         Türk milleti; Siyasi, ekonomik, bilim gibi pek çok alanda yüceltilmeli ve geliştirilmelidir,

·         Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için çalışılmalıdır,

·         Halkçılık ilkeleri,

·         Devletçilik ilkeleri,

·         Cumhuriyetçilik ilkeleri,

·         Milliyetçilik ilkeleri,

·         İnkılapçılık ilkeleri,

·         Laiklik ilkeleri.

Yani, Atatürk ilkelerinin tamamı. Türkçülük ilkeleri için uygundur. Türkçü düşünce yapısına sahip olan kimseler hali hazırda Atatürkçü düşüncelere de sahip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkücülüğün Temel İlkeleri

Ülkücülük kavramı, temelde Türkçülük kavramı ile benzer şekilde ilerliyor olsa da özellikle inanç noktasında Türkçülükten ayrılmaktadır. Ülkücü temel ilkeleri olarak karşımıza çıkan listeye göre bir ülkücünün ilke olarak seçmesi ve hedeflemesi gerektiği durumlar şu şekildedir;

·         Milliyetçilik,

·         Ülkücülük,

·         Ahlakçılık,

·         İlimcilik,

·         Toplumculuk,

·         Köycülük,

·         Hürriyetçilik,

·         Şahsiyetçilik,

·         Gelişmecilik,

·         Halkçılık,

·         Endüstiricilik,

·         Teknikçilik,

Gibi ilkeler Ülkücülüğün temel ilkeleri olarak benimsenmiştir. Türk ve İslam Ülküsünün hedeflendiği Ülkücülük kavramında ilkeler pek çok noktada Türkçülük ilkeleri ile aynı şekilde karşımıza çıksa da siyasi ve eylemsel açıdan farklar oluşmaktadır.

Özellikle, Türk olmak için Müslüman olunmasının savunuluyor oluşu, Ülkücülük ile Türkçülük kavramının birbirinden net ayrımlara sahip olmasının nedenlerinden en önemlisidir.

Kaynak: Haber Merkezi