Türkçülük Felsefesi: Ana İlkeler ve Görüşler

Türkçülük Felsefesi, Türklerin ortak bir ülkü uğrunda bileşmesi, kültürel birlik ve Türklüğün yükselmesini amaç edinmiştir. Ziya Gökalp felsefesini "Türk ulusunu yükseltmek" olarak açıklarken Yusuf Akçura ise tüm Türklerin birleşerek büyük bir siyasi milliyet kurmaları olarak tarif eder. 
Türkçülük Felsefesinin ana ilkeleri; Türk milletinin tam bağımsız olması, milletin siyaset, ekonomi, bilim gibi her alanda yükseltilmesi sayılabilir.

6A894Cfc 874D 4Bc3 879A 950072Bea362

İsmail Gaspıralı ve Yusuf Akçura Gurzuf’ta.

Önemli Türkçü Düşünürler ve Katkıları

Türkçülük akımı sahnesinde birçok düşünür yer almıştır. Gaspıralı İsmail, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Süleyman Paşa, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin gibi isimler eserleri ile önplana çıkmışlardır. Önemli Türkçü Düşünürler arasında bulunan Yusuf Akçura; Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserinde, Osmanlı Devleti’ndeki Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarını incelemiştir. Turancılığın babası olarak bilinen Ziya Gökalp; Türkçülüğün Esasları ve Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adında iki büyük eser ile fikriyatın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Nitekim ünlü "Turan" manzumesinden yer alan "Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan..." dizeleri kendisini Türkçü-Turancı olarak ifade eden herkesin sloganı olmuştur.

1911 yılında kurulan Türk Yurdu Cemiyeti kurucuları olan Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyinzade Ali ve Ahmet Ağaoğlu dönemin Türkçü aydınlarındandır. 1912 yılında fikrin kurumsal tezahürü olarak Türk Ocağı kurulmuştur. Zeki Velidi Togan, Hamdullah Suphi gibi isimler Türkçülük akımının bu yapıyı oluşturan önemli temsilcileridir.

Daha sonraki dönemlerde Hüseyin Nihal Atsız, Orhan Şaik Gökyay, Fethi Tevetoğlu gibi Türkçülük fikrini günümüze eriştiren isimler eserleri ile fikrin bayraktarlığını yapmışlardır. 

8A289D3A 1698 401F Be5C Feceff5E8F19

Atatürk ve Hamdullah Suphi 1927'de temeli atılan Türk Ocakları Merkez Binası inşaatını gezerken. (1929)

Türkçülük ve Milliyetçilik Arasındaki Farklar

Türkçülük ve Milliyetçilik arasındaki farkı anlamamız için ilk olarak bu akımların tanımlarına bakmamız gerekir.
Türkçülük, tüm Türk halklarının kültürel ve politik birliğini ve gelişmesini amaçlamaktadır.Milliyetçilik, bir ülkenin kendi varlığını yüceltmesi ve onu bağımsızlığı için mücadele etmesidir. 
Kısaca özetlememiz gerekirse milliyetçilik yaşadığı ülkeyi toplumu hedef edinirken, Türkçülük ise geniş bir coğrafyaya dağılmış olarak yaşayan tüm Türk Halklarının geleceğine dair amaç ve eylemleri olan bir mefkuredir.  

Editör: Sema Ünal