Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Torba Kanun Teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kahveci, özellikle kamu görevlilerinin beklentisi olan ek göstergelerin yükseltilmemesi ve vergi düzenlemelerine ilişkin eksikliklere vurgu yaptı.

Kahveci, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarına katılarak görüş ve önerilerini ilettiklerini belirtirken, özellikle kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmemesini büyük bir eksiklik olarak değerlendirdi. Ayrıca, vergilendirme konusundaki aksaklıklara da dikkat çeken Kahveci, çalışanların vergi oranlarındaki artışların, elde kalan ücretlerde düşüşe neden olduğuna vurgu yaptı.

Kamu çalışanlarının vergilendirilmesindeki sorunlara çözüm olarak sabit vergilendirmeyi öneren Kahveci, Torba Kanun Teklifi'ne eklenmesi gereken bir madde ile çalışanların gelir vergisi oranlarının %15'te sabitlenmesini önerdi. Bu sayede milyonlarca çalışanın yaşadığı mağduriyetin çözüleceğini ve vergide adalet sağlanacağını ifade etti. Kahveci, vergi düzenlemelerinin çalışanların üzerindeki vergi yükünü azaltacak bir adım olacağını belirtti.

Önder Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde: 

“MEMURUN VERGİSİ YÜZDE 15’E SABİTLENMELİ”

"Arasında bazı vergilerin düzenlenmesine ilişkin hükümlerin de yer aldığı Torba Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurula sunuldu. Türkiye Kamu-Sen olarak Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarına katılmış ve teklife dair görüş ve önerilerimizi yetkililere iletmiştik.

Özellikle çok sayıda kamu görevlisi ve emeklinin beklentisi olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da taahhütte bulunduğu birinci dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusunun bu torba kanun içerisinde yer almamış olması büyük bir eksikliktir.

Bununla birlikte kamu çalışanlarının haklarını geriye götürecek uygulamalardan kaçınılması gerektiğini de bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşmeli personel başta olmak üzere kamu çalışanlarının vergilendirilmesinde aksaklıklar bulunuyor. Çalışanlarımızın eline geçen ücretler artan vergi oranları nedeniyle yıl içinde büyük bir düşüş yaşıyor. Çalışanlar ülkemizde vergisini en düzenli şekilde ödeyen kesimlerin başında geliyor.

Özellikle vergi dilimleri matrah artışının yıllık enflasyonun altında kalması dolayısıyla kamu çalışanlarımız her yıl bir öncekine göre daha erkenden bir üst vergi dilimine geçiyor. Bu da her yıl çalışanlarımız üzerindeki vergi yükünün biraz daha arttığı anlamına geliyor. Bu durumun önüne geçmek için çözüm sabit vergilendirmeden geçmektedir.

Tanrıverdi: ABB'nin 5 yılda yapamadığı barınağı 45 günde tamamladık Tanrıverdi: ABB'nin 5 yılda yapamadığı barınağı 45 günde tamamladık

TBMM Genel Kuruluna gelmiş olan Torba Kanun Teklifinde vergi düzenlemeleri de yer almaktadır. Teklife eklenecek bir madde ile çalışanların gelir vergisi oranlarının %15’te sabitlenmesi, milyonlarca çalışanımızın yaşadığı mağduriyeti çözecek, vergide adalet sağlanacaktır. 2024 yılı öncesinde yetkililerin çalışanların gelir vergisi oranını %15 olarak belirlemesi halinde yıllardan beri süregelen bu olumsuzluk aşılacak, çalışanların vergiden kaynaklı sorunları kalıcı olarak çözülmüş olacaktır"

Editör: Ferhat Erdemir