Bu yıl Almanya'da kuruluṣunun 40'ıncı yılını kutlayan Diyanet İṣleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'da din görevlisi yetiṣtirmeye baṣlıyor.

DİTİB bünyesindeki Dahlem Eğitim Merkezi'nde yetiṣen din gõrevlileri DiTiB' e bağlı Almanya genelinde 858 camide görev alacak.

Din görevlileri Almanya'da yetiṣecek.

DİTİB Genel Baṣkanı Muharrem Kuzey, yeni baṣlayacak uygulama hakkında TRT HABER'e açıklamalarda bulundu.

Kuzey, "2019 yılında dahlem'de kendi inisiyatifimizle imam eğitim programını baṣlattık. Ṣimdi bu imam yetiṣtirme programını biraz daha geniṣletiyor ve yılda hadefimiz 100 din görevlimizi burada Dahlem'de yetiṣtirmek. Hem dil açısından, hem kültür açısından, hem dini yeterlilik açısından yetiṣtirip inṣaallah cemaatimizde, camilerimizde hizmet etmelerini sağlamaktır. Temel amacımız budur." diye konuştu.

TÜRKİYE’DEN ALMANYA’YA DİN GÖREVLİSİ GÖNDERME UYGULAMASI SONA ERİYOR

DİTİB'in bu uygulamayla Almanya genelinde bütün Müslümanlara ulaṣmayı hedeflediğini sõyleyen Kuzey, "İki nokta çok önemli bizim açımızdan. Birincisi camilerimizin boṣ kalmaması, ikinciside kültürel değerlerimizin korunarak camilerimizde bu hizmetlerin sürdürülmesidir" dedi.

"UYGULAMA DİTİB'E AİT BİR PROJE"

Kuzey, "Bu proje tamamen DİTİB'in kendisine ait bir projedir. Bu projeyi hayata geçirmek için hem diyanet iṣleri baṣkanlığımızdan hemde almanya içiṣleri bakanlığından destek almamız, onlarında bizim projemizi onaylamıṣ olması çok değerli ve çok kıymetli. 2024 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz bu projeyi." diye konuşstu.

Muharrem Kuzey, uygulamanın Almanya genelinde DİTİB'e bağlı 858 cami derneğinde görev yapan din görevlilerini kapsadığını ifade etti.

Muharrem Kuzey, "Ditib burada en önemli ve en büyük teṣkilat 858 tane cami derneğimiz var. Burada yaklaṣık 1200 civarında din görevlimiz hali hazırda hizmet ediyor. Bu programla inṣallah yılda yetiṣtireceğimiz 100 din görevlisi ile peyder pey türkiye'den kısa süreli olarak gelen, geçici olarak gelen din görevlileriyle bu görevlilerimiz yer değiṣtirmiṣ olacaklar." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Editör: Bilge Güler