Ülkücü hareket tarihsel gelişimi itibarıyla Türkiye için önemli roller oynayan bir siyasi fikirdir. Pek çok temel yapının oluşmasına ve kavramların benimsenmesinde rol oynayan Ülkücülük fikrinin doğuşu, gelişimi ve yaygınlaşması sürecine bakalım;

Türkiye siyasetinde önemli yere sahip olan Ülkücülük, Türk milliyetçiliği için önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. Toplumsal bir hareket haline gelmesi ile birlikte de benimsenmesi kolay bir hale gelmiştir. Kendine Türk siyasi tarihinde önemli noktalarda yer edinmiştir.

Tarihsel açıdan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar uzanan Ülkücülük, günümüzde de kitlesel anlamda güçlenmekte, fikri gelişimi ve ilerlemesi devam etmektedir.

Ülkücülük Nasıl Ortaya Çıktı?

Ülkücülüğün ortaya çıkışı temelde, Türkçülük ilkelerine ve hareketine dayanmaktadır. Temel yapı taşı olarak bakıldığında Ülkücülük hareketinin Türkçülük hareketine benzerliğinin en önemli nedeni de budur. Türkçülükten farklı olarak dini açıdan da ilkelere sahip olan ülkücülük;

1960’lı yılların sonunda ortaya çıkmıştır. 1966 Yılında ve sonrasında ise Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakıfları, Alparslan Türkeş ve Dündar Taşer tarafından kurulmuştur.  Ülkü Ocakları günümüze de halen Ülkücülüğün toplum içinde yayılmasında büyük rol oynamaktadır.

Toplumsal yardımlaşma, birlik ve bütün olma, vatanseverlik duygularının aşılanması, Türk gençliğinin milli ülkülerine sahip çıkması gibi temel istekler baz alınarak Ülkücülük kavramı oluşmuştur. İdeolojik yapısı gençler ile uyumlu olan Ülkücülük kavramı sürekli olarak destekçilerinin artması ile günümüze kadar büyüyerek gelmiştir.

Ülkücülük 1999'dan sonra özellikle Milliyetçi Hareket Partisinin yükselişi ve tarihi açıdan en yüksek desteği aldığı dönemde kendine halk içerisinde daha olumlu bir bakış açısı kazanmaya başladı. MHP Özellikle o dönem Antalya, İzmir, Muğla, Aydın gibi daha önce oy oranlarının düşük olduğu illerde  milletvekili çıkartmayı başararak başarılı bir girişime adım attı.

Özellikle bu dönemden sonra artış gösteren “Ülkücü Simgesi” yani “Bozkurt İşareti” siyasi anlam taşımanın yanı sıra Tüm dünyada Türkçülüğü de belirten bir simgedir.

Ülkü Ocakları Ne Zaman Kim Tarafından Kuruldu?

Ülkü ocakları kim tarafından kuruldu? Ülkü ocakları Alparslan Türkeş ve Dündar Taşer tarafından kurulmuştur. Eğitim ve Kültür Vakfı olarak kurulan ülkü ocakları. Temelde MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)’ne bağlılık göstermektedir.

İlk ülkü ocakları ne zaman kuruldu? İlk ülkü ocakları 1966 Yılında kurulmaya başlamıştır. 1966 Yılında, ilk ülkü ocağı Ankara’da Çanakkale zaferinin yıl dönümünde yani 18 Mart 1966’da kurulmuş ve halka duyurulmuştur.

Ülkücü Hareketin Yükselişi Ne Zaman Başladı?

Ülkücü hareketin tarihsel olarak gelişimi, hızla yükselişi ve yaygınlaşması ne zaman oldu? 1966 yılı ile birlikte Ülkücü Hareket resmen başlamış oldu. Başlarda 15 günde bir çıkan Ülkücü Dergi olarak karşımıza çıkan hareket. İlerleyen yıllarda yani 1980’li yıllarda. Haftada bir çıkan gazete haline gelmeye başladı.

 1968 Yılında, “Ey Türk Titre ve Kendine Dön” Sloganı ile kendisini ifade etmeye başladı. 

15 Ocak 1975 Yılında “Bütün Karanlıklar Seninle Aydınlanacak” sloganı ile birlikte ülkücü hareketin büyümeye devam etti. 1974, 1975, 1976 gibi yıllarda herhangi bir slogan değişimi olmadan yükseliş devam etti. 1978 Yılında “Yeni bir nizâm için” sloganı benimsenerek yükseliş aynı oranda devam etti.

1999 Yılında Milliyetçi Hareket Partisi o zamana kadar aldığı en büyük seçmen desteği ile birlikte Ülkücülük hareketi de ani bir yükselişe geçti. Ülkücülüğün simgelerinden birisi olan “Bozkurt İşareti” siyasi anlamlar dışında da Türklüğün sembolünü belirtmek amacı ile halk içerisinde kullanılmaya başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi