Sevgili Tarım dostu ve çiftçi-üretici okurlarım: Hesabını, kitabını bilen çiftçiler-3 olarak devam ediyor.

Tarım müstahsilleri ve tüketicilerine sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin bir uluslararası elektronik platform yaratarak gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak MİSYONUYLA;

Tarım paydaşlarının etkin piyasa oluşumu kapsamında bir araya geldiği uluslararası sisteme entegre bir mübadele platformu olmak VİZYONUYLA;

Sektörde Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) var!

Özel hukuk tüzel kişiliğini haiz; tarım paydaşlarının etkin piyasa oluşumu kapsamında bir araya geldiği uluslararası sisteme entegre bir mübadele platformu. Maalesef böyle bir kurum uluslararası sisteme entegre olmayı başardı ama ülkemiz tarım sektörüne entegre olmayı tam anlamıyla başaramadı. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) gölgesinde bırakıldı ve/veya bıraktırıldı. Ne yazık ki özellikle ülkemiz tarımında: “Ne kadar doğru planlar yaparsak yapalım, ne kadar yararlı önerilerde bulunursak bulunalım arkasına güçlü bir siyasi irade koy(a)madıkça başarılı olmak mümkün değil!” Dolaysıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) nasibine düşeni fazlasıyla aldı!

Oysaki lisanslı depolardaki tarımsal ürünler, lisanslı depo tarafından oluşturulan, aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede ürünü temsil eden resmi bir elektronik kayıtla, elektronik ürün senedi, yani kısaca ELÜS ile temsil edilir. Çiftçilerimiz aynı nitelik ve kalitedeki tarımsal ürünlerini, ELÜS’lerini ibraz ederek geri alabilecekleri gibi; ELÜS’lerini teminat göstererek kredi kullanabilirler.

Ayrıca Elektronik Ürün Senedine yönelik destekler; çiftçilerimiz, ürünlerini lisanslı depolarda saklayarak ve ELÜS’e bağlayarak, nakliye desteği, analiz desteği, kira desteği ve muhtelif vergi istisnalarından oluşan devlet teşviklerinden istifade edebilirler.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince lisanslı depolar tarafından ihraç edilen ELÜS tutarının yüzde 75’ine kadar azami 9 ay vadeli olarak faizsiz kredi verilebilmektedir.

SEKTÖR İÇİN VERİMLİLİK VE KÂRLILIK EN ÖNEMLİ ŞEY!

T.C Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üretimin ilk safhasından başlayarak tüketime kadar ve hatta ihracata kadar olan zincirin her halkasında atılacak her adımı çok iyi hesaplaması gerekir. Tam bu noktada bu üç bakanlık ve TÜRİB: Ziraat Bankası, İş Bankası, Deniz Bank, Finans Bank vb. tarım bankacığının öncülüğünü yapan bankalarla proje veya protokol yaparak “Çiftçilerimizin sektör içinde kalmasını destekleyecek bilgi birikimine sahip olmaları amacıyla” eğitimler düzenlenmelidir. Eğitime Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) entegre edilerek hazırlanan programda; çiftçilerle finansal bilgilerin yanı sıra sulama teknolojileri, kuraklık riski, hayvancılık gibi tarım başlıklarında güncel bilgiler de verilmelidir.

Dolaysıyla çiftçi ekonomik raporlama yapacak, mikro ekonomik veriler ve maliyetler bilinecek, çiftçi kayıt altına alınacak,  sistem kendi kendini güncelleyecek, tarım danışmanları devreye girecek, yeminli tarım müşavirleri sistemin denetçisi olacak sonuçta atanamayan, işsiz ziraat mühendisleri kardeşlerimize yeni bir istihdam yaratılmış olacak.

Son Söz: Tarımda matematik çok farklıdır. Siyaset matematiği kadar kolay değildir. O kadar çok değişken vardır ki, en umursanmayan bir değişken, tüm planlarınızı altüst edebilir. 

Önümüzdeki süreçte “ülkelerin geleceğini tarım politikaları ve tarımsal finans okuryazarlığı belirleyecektir.” Bu cümleyi okuduktan sonra mutlaka aranızda bana sövüp önümüzde 31 Mart seçimleri var. Ülke bu hâldeyken siyasetten başka bir şey mi konuşacağız diyenler olacaktır. Zaten bu zihniyette olduğumuz için ilerleme kaydedemiyoruz.

Sevgili dostlar: “Bir şeyleri değiştirmek için bazen inisiyatif almak gerek!”

Sağlıcakla kalın…