ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanı alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden

 

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar
1- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.
2- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.
3- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.

Genel Açıklamalar
1- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
2- Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
3- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
4- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
5- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuruda İstenen Belgeler
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;

- Özgeçmiş
- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
- Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; (1)Lisans (2)Yüksek Lisans (3)Doktora
- İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (e-Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)
- Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti (e-Devlet barkodlu belge geçerlidir.)
- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.)
- Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için)
- Onaylı Çalışma Belgesi ve SGK kaydı (Tecrübe şartı bulunan kadrolar için)
- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Çıktısı)

* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu (https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinden temin edilebilir) zarfın üstüne yapıştırarak, ilanda belirtilen ilgili birime (Dekanlık/Müdürlük/Rektörlük) şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir.
* Başvuruda kadro numarası mutlaka belirtilecektir.
* Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 29.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 17.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.01.2023
Sınav Giriş Tarihi : 25.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.01.2023
Sonuçların Açıklanacağı Adres: http://www.usak.edu.tr

 

Kadro No Unvan Derece Birim Bölüm Program/Anabilim
/Anasanat Dalı
Adet İlan Açıklaması
155068 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 2 EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU VETERİNERLİK LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 1 Doktorasını Veterinerlik Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim dalında   yapmış   olmak.   Kanser   Hücreleri   üzerine   bilimsel çalışmaları olmak.
155148 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞÇİLİK HİZMETLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
154737 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞÇİLİK HİZMETLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 Uzmanlığını Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
155239 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 2 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM RESİM 1 Resim  veya  Plastik  Sanatlar  alanında  Sanatta  Yeterlik  veya Doktora yapıyor olmak.  Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası 3 yıl akademik (ders verme) tecrübeye sahip olmak.
154978 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) 1 REKTÖRLÜK MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü lisans mezunu olmak. İletişim Bilimleri alanında Tezli Yüksek lisans yapmış  olmak.    Lisans  mezuniyeti  sonrası  5  yıl  akademik tecrübeye sahip olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden